ทูตไทย กรุงลอนดอน ร่อนหนังสือถึงสื่อนอก แจงประเด็น กฎหมายหมิ่นสถาบัน

0

เอกอัครราชทูตไทย ประจำลอนดอน ร่อนหนังสือแจงสื่อนอก ถึงความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นสถาบัน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ประจำลอนดอน ได้ส่งหนังสือถึง Financial Times เพื่อชี้แจงในกรณีสื่อแห่งนี้ได้เผยแพร่บทความที่บ่งชี้ถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

โดยเนื้อหาในจดหมายที่ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน ได้ส่งไปถึง Financial Times ระบุว่า รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อบทความหนึ่งในนิตยสาร Financial Times ที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ของไทย โดยระบุว่าจำเป็นต้องออกถ้อยแถลงนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแก้ไขเนื้อหาผิดๆ ของบทความดังกล่าว

คำชี้แจงประเด็นแรกคือ ไม่มีกฎหมายข้อใดที่ห้ามพูดถึงพระมหากษัตริย์ การพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมอบสิทธิสำหรับปกป้องสิทธิและชื่อเสียงแก่พระมหากษัตริย์ ราชินี องค์รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในแนวทางเดียวกับกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับบุคคลทั่วไป

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า

ประเด็นต่อมา คือ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่มีได้เป้าหมายจำกัดสิทธิของประชาชนในการแสดงออกอย่างเสรีหรือความชอบธรรมของเสรีภาพทางวิชาการ หรือการถกเถียงกันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหนึ่งๆ ในปัจจุบันกฎหมายนี้มีอยู่ในหลายประเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีเป้าหมายปกป้องสถาบันกษัตริย์ ในขณะที่หน้าที่อันสูงสุดของสถาบันพระมหากษัตริย์กีดขวางไม่ให้สถาบันฯ แก้ต่างหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย กับความคิดเห็นหมิ่นประมาท

และประเด็นที่ 3 คือ ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองไทยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย รัฐบาลกำลังหาทางร่วมกับบรรดาบริษัทสื่อสังคมออนไลน์สำหรับจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และคำร้องขอถอดหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย

และสุดท้าย เอกอัครราชทูตไทย ประจำลอนดอน ได้ชี้แจงอีกว่า รัฐบาลไทยได้ให้ค่าอย่างสูงต่อสิทธิในการแสดงออก ในพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอื่นๆทั้งมวลและในฐานะส่วนหนึ่งของเสาหลักในประชาธิปไตยของเรา โดยในหนังสือชี้แจงได้ลงชื่อ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน