ดร.อาทิตย์ตีปี๊บ!ปท.ถึงทางตันแล้ว ให้บิ๊กตู่ลาออก ดึงอานันท์นั่งนายกฯคนนอก?

0

จากที่วันนี้(7 ก.ย. 63) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่าประเทศถึงทางตันแล้วหากไม่อยากให้มีรัฐประหารบิ๊กตู่ต้องลาออกแล้วตั้งอานนท์ เข้ามาเป็นนายกฯคนนอกนั้น

ประเทศชาติถึงทางตันแล้ว

รัฐบาลต้องตระหนักรู้ ไม่ดันทุรัง และ ไม่รัฐประหาร

นายกรัฐมนตรีต้องเสียสละลาออก

ให้สภาเลือกนายกรัฐมนตรีจาก”คนนอก“ตาม ม. 272 วรรค 2

ตั้งรัฐบาลมืออาชีพไม่มีโควต้าพรรคเพื่อสมานฉันท์ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ร่าง รธน. ใหม่สู่ระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใน 2 ปี

ต่อมาดร.อาทิตย์ ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวอีกครั้งว่า

ขอเสนอคุณอานันท์ ปันยารชุน

เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก

จัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ ปฏิรูปประเทศ

กอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน2ปี

ที่มา : เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat