ราเมศ เผย จุรินทร์ สั่งลุย ตั้งตัวแทนพรรค350เขตทั่วประเทศ

0

ประชาธิปปัตย์ เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งในอนาคต จุรินทร์ สั่งลุย ตั้งสาขาพรรค 350 เขต

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคว่า  วันนี้พรรคภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ได้มุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากผลงานที่ปรากฎ โครงการประกันรายได้พี่น้องเกษตรกร

โครงการบ้านมั่นคง การวางระบบแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การก่อเกิดสนามบินแห่งใหม่ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้สูงอายุ ระบบการศึกษามุ่งเน้นออกไปสามารถทำงานได้ ซึ่งบุคลากรที่ไปดำรงตำแหน่งในรัฐบาลได้สร้างผลงานปรากฏชัดประชาชนได้ประโยชน์

ในส่วนการขับเคลื่อนของพรรคต้องยอมรับว่าสมาชิกพรรคเป็นส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนการทำงานของพรรคเพื่อตอบสนองความต้องการ แก้ปัญหาให้กับประชาชน สมาชิกพรรคทำหน้าที่มีส่วนร่วม ช่วยสอดส่องดูแลใส่ใจปัญหาของประชาชน เพื่อส่งต่อมายังพรรค ให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ผ่านกรรมการบริหารพรรค ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง พรรคพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้ให้ความสำคัญกับตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสาขาพรรคเพราะจะเป็นอีกกลไกหนึ่งของพรรคในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้พรรคได้จัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดรวมถึงสาขาเพื่อทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็นจำนวนมาก คาดว่าภายในเดือนนี้จะมีตัวแทนพรรคและสาขาเต็มพื้นที่ รวม 350 เขต และขอเชิญพี่น้องประชาชนได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพรรคทำงานไปด้วยกัน