ชี้นำเก่ง! อนุสรณ์ นั่งเทียนโชว์ 5 ไทม์ไลน์ ไล่ประยุทธ์ 

0

กระบอกเสียงเพื่อไทย จ้อ 5 ไทม์ไลน์ ปมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล อ้างประชาชนจะให้ตอนจบรัฐบาล เพ้อสถานการณ์จะกดดัน!!

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 ให้ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ว่า แม้ในขณะนี้ ส.ว.จะยังเสียงแตก มีทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ตั้งและไม่ให้ตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่

แต่ที่สุดสถานการณ์จะกดดันจนส.ว.เสียงส่วนใหญ่ต้องตัดสินใจ ก่อนที่สถานการณ์จะยกระดับกลายเป็นความตึงเครียดและนำไปสู่การเผชิญหน้า 5 ไทม์ไลน์ ปัจจัยไล่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สุกงอม ประชาชนจะให้คำตอบว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จะจบลงอย่างไร

1.วันที่ 9 กันยายน ประชุมสภาฯ วาระพิเศษ เพื่ออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 โดยเป็นญัตติที่ฝ่ายค้านจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ที่จะเปิดแผลการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล
2.วันที่ 10 กันยายน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รายงานผลการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พิสูจน์ความจริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล
3.วันที่ 16-18 กันยายน จะมีการนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าสู่การพิจารณาของสภา ในวาระที่ 2 และ 3 ประชาชนจะได้เห็นว่ารัฐบาลจัดงบตอบโจทย์แก้ปัญหาประเทศหรือไม่
4.วันที่ 19 กันยายน 14 ปีรัฐประหาร49 วันชุมนุมใหญ่ เช็คบิลรัฐบาล ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ถึงวันนั้นจะมีความชัดเจนว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะลาออก หรือ ยุบสภา
5.วันที่ 23-24 กันยายน เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

“ผลไม้พิษ จากต้นไม้ที่เป็นพิษ กำลังส่งผล รัฐธรรมนูญ ที่เขียนเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบ แต่บ้านเมืองเสียหาย วันนี้กำลังกลายเป็นปัจจัยที่สุกงอม นำไปสู่การขับไล่รัฐบาล”นายอนุสรณ์ กล่าว