สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยันไม่เป็นความจริงรัฐบาลเมินวัคซีนโควิดของไทย หลังน้าแอ๊ดโพสต์มึนไม่สนับสนุน

0

สืบเนื่องจากกรณีกระแสข่าวว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม ซึ่งเป็น บริษัทสตาร์ตอัป ของ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ สามารถผลิตวัคซีนจากใบยาสูบชนิดพิเศษที่กำหนดให้สร้างโปรตีนสำหรับทำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงมาก เป็นระดับที่สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ แต่ต้องผลิตด้วยโรงงานที่มีศักยภาพ และต้องลงทุนสูง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ แต่น่าเสียดายที่โครงการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร

ต่อมา ทางด้าน แอ๊ด คาราบาว หรือ ยืนยง โอภากุล ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ผมมึนจริง ๆ กับบ้านนี้เมืองนี้ พี่น้องอ่านเอาเองคิดเอาเอง ใครอยากชมใครอยากด่าก็เชิญระบายได้เลยครับ ผมเหนื่อยกับมันจริง ๆ บ้านเมืองมันจะเดินต่อไปอย่างไง”

ล่าสุด สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีข่าวสื่อมวลชนถึงกรณี การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วแต่รัฐบาลไม่สนับสนุน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอเรียนว่า “ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง” เพราะทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบร่วมกับบริษัทใบยา ไฟโต ฟาร์ม จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนในสัตว์ทดลองจนถึง การทดสอบในคน ซึ่งทางบริษัทใบยาฯ ได้แจ้งแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบในสัตว์ทดลองด้วยเงินทุนตนเองไปก่อน หากได้ผลดีจะขอรับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติในขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้บรรจุแผนการวิจัยขั้นตอนต่อไป ในแผนคำของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป ในส่วนการวิจัยเพื่อการผลิต สถาบันฯยังได้ช่วยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลในการขยายการผลิตสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

อนึ่ง ข้อเท็จจริงในขณะนี้คือวัคซีนต้นแบบของบริษัทใบยา ไฟโต ฟาร์ม จำกัดนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของสัตว์ทดลองที่ได้ผลการทดสอบดีในลิง จำเป็นต้องมีการวิจัยทดสอบต่อในคน จนพิสูจน์ผลในการป้องกันโรคได้ จึงจะถือว่ามีวัคซีนที่ใช้ได้