ชาวบ้าน ต.กระบี่น้อย กว่า 200 คน รวมตัวจี้ม็อบหยุดจาบจ้วงสถาบันฯ

0

นายมโน เครือแก้ว กำนัน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมชาวบ้านใน พื้นที่ ต.กระบี่น้อย ประมาณ 200 คน เดินทางมารวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ แสดงจุดยืนคัดค้านการชุมนุมที่แสดงออกถึงการจาบจ้วงสถาบันฯ พร้อมอ่านแถลงการณ์ 3 ข้อ ดังนี้

1. ห้ามมิให้มีการอนุญาตจัดเวทีในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานปูดำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่

2. ห้ามมิให้มีการอนุญาตให้กลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดในการจาบจ้วงสถาบันฯ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อกระทำการอันมิควร

3. ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มีบทลงโทษที่ชัดเจนกับหน่วยงานรัฐ ข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่แสดงออกถึงการจาบจ้วงสถาบันฯ

ทั้งนี้ นายมโน กล่าวอีกว่า เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มที่มีแนวคิดจาบจ้วงสถาบันฯ ออกมาชุมนุม และใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมจาบจ้วงสถาบันฯ เป็นการที่ไม่บังควรทำอย่างยิ่ง หลังจากนี้ หากว่ามีกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกมาชุมนุมอีก ตนก็จะนำชาวบ้าน ออกมาขับไล่อย่างแน่นอน เพื่อปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย มิให้ถูกจาบช่วงจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว