ปีติ ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม 2 รพ.

0

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 เพจ “กองทัพเรือ Royal Thai Navy” ได้โพสต์เรื่องราวที่น่าสร้างความปีติและประทับใจจนหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาในสถานการณ์ช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเนื้อความทั้งหมดระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ เพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ในวันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบของพระราชทานเพิ่มเติม ได้แก่

– เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น V 300 จำนวน ๑ เครื่อง

– เครื่องช่วยหายใจ Event รุ่น 7iL จำนวน ๒ เครื่อง

– เครื่องช่วยหายใจ Event รุ่น Evolution จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน และจักใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ