ปีติ ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม 2 รพ.

0

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 เพจ “กองทัพเรือ Royal Thai Navy” ได้โพสต์เรื่องราวที่น่าสร้างความปีติและประทับใจจนหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาในสถานการณ์ช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเนื้อความทั้งหมดระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ เพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ในวันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบของพระราชทานเพิ่มเติม ได้แก่

– เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น V 300 จำนวน ๑ เครื่อง

– เครื่องช่วยหายใจ Event รุ่น 7iL จำนวน ๒ เครื่อง

– เครื่องช่วยหายใจ Event รุ่น Evolution จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน และจักใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ