สธ.เผยไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิต 2 ราย จากโควิด-19 รับ อาการแตกต่างกัน

0

กระทรวงสาธารณสุขเเถลงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยโควิด พบว่า มีผู้ป่วยใหม่ จำนวน 136 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,524 เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย เผยไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิต 2 รายใหม่ รับ อาการแตกต่างกัน 

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุลกระทรวงสาธารณสุขเเถลงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยมีรายงาน ผู้ป่วยใหม่จำนวน 136 ราย ยอดสะสมรวม 1,524 คน เสียชีวิต 9 ราย อาการหนัก 23 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย
รายที่ 1 ชายไทยอายุ 54 ปี อยู่ที่ จ.ยะลา
– 12 มีนาคม 2563 เดินทางไปประเทศมาเลเซีย
– 13 มีนาคม 2563 เดินทางกลับประเทศไทย
– 15 มีนาคม 2563 เริ่มป่วย
– 16 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลา
– 19 มีนาคม 2563 รู้ผลตรวจติดเชื้อโควิด
– 29 มีนาคม 2563 เสียชีวิต
กรณีนี้ถือว่าเขามาพบหมอที่โรงพยาบาลเร็ว ระยะรักษาตัว 19-29 มีนาคมภาวะที่ตรวจพบปอดอักเสบ เนื้อปอดถูกทำลาย ภาวะการหายใจล้มเหลว
รายที่ 2 หญิงไทยอายุ 56 ปี กรุงเทพมหานคร
-18 มีนาคม 2563 เริ่มป่วย
-20 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง (มีเอ็กซเรย์ พบปอดอักเสบ)
– 29 มีนาคม 2563 เสียชีวิต
*ไม่มีโรคประจำตัว* ข้อมูลจาก : Nation