หมอเหรียญ เผยเหตุผลสำคัญ ที่นายกฯต้องชื่อ พล.อ.ประยุทธ์

0

พล.ต.นพ.เหรียญทอง ยกให้ พ.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ผู้บริหารราชการแผ่นดินที่ดีที่สุด และอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบกับบริษัทเอกชน

ในวันที่ 2 ก.ย.63 ทางด้านของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ขับเคลื่อนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง ที่หลายๆคนมักชอบนำนายกไปเปรียบเทียบกับเจ้าของบริษัทเอกชน ทั้งที่ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารราชการแผ่นดิน กับ ผู้บริหารบริษัทเอกชน มีความต่างอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

ถ้าชาติไทย คือ บริษัทเอกชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกไปนานแล้ว แต่เพราะประเทศไทย คือ ‘ราชอาณาจักรไทย’ ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พลเอก ประยุทธ์ จึงรับใช้ชาติ รับใช้ประชาชน ด้วยชีวิต จิตวิญญาณ และศักยภาพทั้งปวงตามสัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าแผ่นดิน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ผมเห็นใจนายกรัฐมนตรีท่านนี้มากๆๆๆ ทั้งๆที่สามารถบริหารราชการแผ่นดินจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ปกป้องชีวิตคนไทยทั้งชาติได้อย่างดีเลิศจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดที่พร้อมจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก

ที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะความปลอดภัยในชีวิตของคนในชาติ คือ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจครับ…แต่แทนที่คนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจใช้โอกาสจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาให้แก่คนในชาติ…

ก็ยังดันทุรังมีนักการเมืองและมีขบวนการยุยงปลุกปั่นสร้างปัญหา สร้างอุปสรรค ขัดแข้ง ขัดขา ต่อการพัฒนาชาติ บั่นทอนความมั่นคงของสถาบันหลักเสียอีก…นี่คือการเสียโอกาสอย่างร้ายแรงของคนในชาติจากการบ่อนทำลายของคนเพียงส่วนหนึ่ง

ผมขอภาวนาให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จงเป็นผู้ชนะทุกทิศ ชนะทุกมิติ นำพาประเทศชาติฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปได้ ทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
2 ก.ย.63 เวลา 8.43 น.

ถ้าชาติไทย คือ บริษัทเอกชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกไปนานแล้ว แต่เพราะประเทศไทย คือ 'ราชอาณาจักรไทย'…

Posted by เหรียญทอง แน่นหนา on Tuesday, September 1, 2020