หมอเหรียญ เผยเหตุผลสำคัญ ที่นายกฯต้องชื่อ พล.อ.ประยุทธ์

0

พล.ต.นพ.เหรียญทอง ยกให้ พ.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ผู้บริหารราชการแผ่นดินที่ดีที่สุด และอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบกับบริษัทเอกชน

ในวันที่ 2 ก.ย.63 ทางด้านของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ขับเคลื่อนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง ที่หลายๆคนมักชอบนำนายกไปเปรียบเทียบกับเจ้าของบริษัทเอกชน ทั้งที่ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารราชการแผ่นดิน กับ ผู้บริหารบริษัทเอกชน มีความต่างอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

ถ้าชาติไทย คือ บริษัทเอกชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกไปนานแล้ว แต่เพราะประเทศไทย คือ ‘ราชอาณาจักรไทย’ ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พลเอก ประยุทธ์ จึงรับใช้ชาติ รับใช้ประชาชน ด้วยชีวิต จิตวิญญาณ และศักยภาพทั้งปวงตามสัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าแผ่นดิน

ผมเห็นใจนายกรัฐมนตรีท่านนี้มากๆๆๆ ทั้งๆที่สามารถบริหารราชการแผ่นดินจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ปกป้องชีวิตคนไทยทั้งชาติได้อย่างดีเลิศจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดที่พร้อมจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก

ที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะความปลอดภัยในชีวิตของคนในชาติ คือ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจครับ…แต่แทนที่คนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจใช้โอกาสจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาให้แก่คนในชาติ…

ก็ยังดันทุรังมีนักการเมืองและมีขบวนการยุยงปลุกปั่นสร้างปัญหา สร้างอุปสรรค ขัดแข้ง ขัดขา ต่อการพัฒนาชาติ บั่นทอนความมั่นคงของสถาบันหลักเสียอีก…นี่คือการเสียโอกาสอย่างร้ายแรงของคนในชาติจากการบ่อนทำลายของคนเพียงส่วนหนึ่ง

ผมขอภาวนาให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จงเป็นผู้ชนะทุกทิศ ชนะทุกมิติ นำพาประเทศชาติฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปได้ ทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
2 ก.ย.63 เวลา 8.43 น.

ถ้าชาติไทย คือ บริษัทเอกชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกไปนานแล้ว แต่เพราะประเทศไทย คือ 'ราชอาณาจักรไทย'…

Posted by เหรียญทอง แน่นหนา on Tuesday, September 1, 2020