ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนเงินสบทบนายจ้าง-ผู้ประกันตน ช่วยเหลือพิษโควิด

0

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า

ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ในกรณีการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลังมีการช่วยเหลือไปแล้วช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โดยจะลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตนและผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิมที่ผู้ประกันต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน-พฤศจิการยน 2563

 

นอกจากนี้ การลกหย่อนการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงินทั้งหมด 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวิรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตน มาตรา 33 เฉลี่ยเป็นเงิน 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท