“บิ๊กตู่”ลั่น! ขอยึดมั่นหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไม่เอา “อนาธิปไตย”

0

“บิ๊กตู่” ถาม !! ได้ ชัยชนะ บนซากปรักหักพังใครจะได้อะไร!!
หวั่นบ้านเมือง เป็น อนาธิปไตย ขอยึดมั่นหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

หากเรากล่าวถึง อนาธิปไตย (anarchism) โดยทั่วไปมักนิยามว่าเป็นปรัชญาการเมืองซึ่งถือว่ารัฐนั้นเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา ไม่จำเป็นและให้โทษ หรืออีกอย่างหนึ่งอาจกล่าวว่า เป็นการคัดค้านผู้มีอำนาจและองค์การมีลำดับชั้นบังคับบัญชาในการชี้นำความสัมพันธ์ของมนุษย์ ผู้เสนออนาธิปไตย หรือรู้จักกันในนามว่า “ผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย” (anarchist) จึงสนับสนุนสังคมที่ปราศจากรัฐโดยตั้งอยู่บนการรวมกลุ่มอย่างสมัครใจที่ไม่มีลำดับชั้น

ซึ่งถ้าเรามองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ส่วนใหญ่แสดงออกถึงเรื่องการเป็นอนาธิปไตย คือ การไม่เคารพในกฎหมาย ทำทุกอย่างโดยไม่สนใจในกฎหมาย ท้าทายกฎหมาย แต่หากเรามองในเหตุและผลภายใต้สังคมไทย

สิ่งที่ “บิ๊กตู่” กำลังเป็นห่วงและต้องการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้น คือ
ความถูกต้องที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมาย เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่ใช่ การออกมาเรียกร้องที่ขัดต่อหลักกฎหมายและไม่เคารพในเสียงที่ต่างออกไปจากตนเอง หรือคุกคาม ไล่ล่า บลูลี่ ผู้ที่เห็นต่างอย่างเช่นที่ม็อบเยาวชนฯ กำลังทำ
ทั้งๆ ที่เป็นผู้เรียกร้องความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ และการหยุดคุกคามเอง

ซึ่งภายใต้สถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนระอุในปัจจุบัน นายกได้ออกมากล่าวว่า “กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักของประเทศชาติ ถ้าเราอยู่กันแบบไร้กฎหมายมันไม่ได้
บ้านเมืองก็จะกลายเป็น “อนาธิปไตย” ทันที ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว

ถ้าไม่มีกฎหมายเหล่านี้มันอยู่ไม่ได้ หลายอย่างทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเสียไป เศรษฐกิจก็ไม่มั่นคง การลงทุนก็ลดลง ผมถามว่า เราจะได้อะไร ชัยชนะ ท่ามกลางซากปรักหักพังใครจะได้อะไร ขอถามหน่อย”

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : Wassana Nanuam