บิ๊กป้อม หนุน“กสทช.”เพิ่มดาต้าเน็ตมือถือ อัพสปีดเน็ตบ้าน รับ Work from Home

0

วันนี้ 30 มีนาคม 2563  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี)


ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดีอี พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่ กสทช. ขอนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด โดยให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมให้เป็น 10 MB ต่อคน ต่อเดือน ต่อ 1 เลขหมาย และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband (ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity )เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ โดยกรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตนี้

พลเอกประวิตร กล่าวต่อว่า มติคณะกรรมการดีอีในวันนี้ ได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน ในช่วงไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระบาดในขณะนี้ และข้อเสนอของ กสทช. ที่นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนสามารถทำงานที่บ้านตามนโยบาย Work from Home ของรัฐบาลได้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้ามาชุมนุมกันอย่างหนาแน่น ลดจำนวนประชาชนที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงาน ให้ประชาชนอยู่บ้านแต่ก็สามารถทำงานกันได้ เพื่อเป็นทางหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากจะดำเนินการตามที่ กสทช. เสนอในการเพิ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจากเดิมเพิ่มให้เป็น 10 MB ต่อคน ต่อเดือน ต่อ 1 เลขหมาย และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ โดยกรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper โดยให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps โดยให้ใช้จ่ายจากเงินในส่วนของการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า เป็นเรื่องที่อาจจะล่าช้าในการดำเนินการ เพราะจะต้องมีการตราเป็นพระราชกำหนดต่างๆ จึงขอความร่วมมือให้ กสทช. ไปพิจารณาดำเนินการปรับแผนการใช้เงินในการดำเนินการในส่วนนี้ โดยให้ใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) แทน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ได้อย่างทันท่วงที และขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ภายในวันศุกร์ (3 เม.ย.) นี้ ให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือได้อย่างเพียงพอ รองรับการทำงาน Work from Home ที่บ้านได้ ลดการเดินทางเข้ามาทำงาน ลดการรวมกลุ่ม การรวมตัว อันจะเป็นการลดการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

“เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขอความร่วมมือจาก กสทช. เพื่อให้นโยบาย Work from Home ดำเนินการไปได้ด้วยดี เพื่อช่วยลดโอกาสการระบาดของเชื้อโควิด-19 การเพิ่มอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้กับประชาชนจากเดิมเพิ่มเป็น 10 MB และเพิ่ม สปีดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (เน็ตบ้าน) เป็น 100 MBps จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และทำให้ประชาชนมีอินเทอร์เน็ตเพียงพอ พร้อมที่จะทำงานที่บ้านได้”