ศาลจีนประกาศไม่ใช้ผลเครื่องจับเท็จเป็นหลักฐานทางคดี!

0

ศาลประชาชนจีน เตรียมใช้คำสั่งใหม่ ประกาศใช้วันที่ 1 ก.ย.นี้ ไม่รับผลการตรวจจากเครื่องจับเท็จ เป็นหลักฐานประกอบคดี!!!

จีนยังเดินหน้าการพัฒนา ไม่หยุดยั้ง ล่าสุด สำนักข่าวไชน่า ซินหัว รายงานว่า  ที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ศาลประชาชนสูงสุดจีน (SPC) ประกาศคำสั่งซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. นี้ว่า ผลรายงานจากการทดสอบจากเครื่องจับเท็จ หรือ โพลีกราฟ ไม่ถือเป็นหลักฐานทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ศาลประชาชนจีน ได้ให้เหตุผลว่า เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีอันจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อชี้แจงสถานการณ์ให้กระจ่าง โดยปกติผู้เชี่ยวชาญจะได้รับมอบหมายหรือเชิญให้เข้ารับการประเมิน อย่างไรก็ตาม ศาลจะไม่ขอรับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ หากสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ด้วยสามัญสำนึกหรือหลักการทั่วไป หรือด้วยหลักฐานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้พยานผู้เชี่ยวชาญ เช่น การตรวจจับการโกหก เป็นต้น คำสั่งใหม่ที่ออกมานั้นได้ระบุความสำคัญของเหตุผลที่ชัดเจนดังนี้

อย่างไรก็ดี ศาลประชาชนสูงสุดจีนระบุว่า ผลการทดสอบจากเครื่องจับเท็จไม่ถือเป็นหลักฐานทางกฎหมายในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และไม่ถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญโดยศาล อันจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ทั้งนี้ แนวโน้มที่คาดว่า ทางการจันจะนำมาใช้นั้น จะเป็นการให้นักวิทยาศาสตร์จีนพัฒนาเครื่องจับเท็จด้วยเทคโนโลยีเอไอ ซึ่งในประเทศจีนมีการพัฒนาหลายส่วนไปสู่การใช้เอไอ หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาตอบสนองการทำงานหรือการใช้ชีวิตในหลากมิติอย่างต่อเนื่อง