เปิด 15 จังหวัด ปลอดโควิด-19

0

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2563 พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้น 136 คน ผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย

เปิด 15 จังหวัดยังไร้โควิด แบ่งออกเป็นรายภาคดังนี้ (สีแดงติดเชื้อโควิด ส่วนสีดำยังไม่ติดเชื้อ)

ภาคเหนือ

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดเชียงราย
 3. จังหวัดลำปาง
 4. จังหวัดลำพูน
 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. จังหวัดน่าน
 7. จังหวัดพะเยา
 8. จังหวัดแพร่
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัดอำนาจเจริญ
 2. จังหวัดบึงกาฬ
 3. จังหวัดบุรีรัมย์
 4. จังหวัดชัยภูมิ
 5. จังหวัดกาฬสินธุ์
 6. จังหวัดขอนแก่น
 7. จังหวัดเลย
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดนครพนม
 11. จังหวัดนครราชสีมา
 12. จังหวัดหนองบัวลำภู
 13. จังหวัดหนองคาย
 14. จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. จังหวัดสกลนคร
 16. จังหวัดศรีสะเกษ
 17. จังหวัดสุรินทร์
 18. จังหวัดอุบลราชธานี
 19. จังหวัดอุดรธานี
 20. จังหวัดยโสธร

ภาคกลาง 

 1. กรุงเทพมหานคร 
 2. จังหวัดอ่างทอง
 3. จังหวัดชัยนาท
 4. จังหวัดกำแพงเพชร
 5. จังหวัดลพบุรี
 6. จังหวัดนครนายก
 7. จังหวัดนครปฐม
 8. จังหวัดนครสวรรค์
 9. จังหวัดนนทบุรี
 10. จังหวัดปทุมธานี
 11. จังหวัดเพชรบูรณ์
 12. จังหวัดพิจิตร
 13. จังหวัดพิษณุโลก
 14. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15. จังหวัดสมุทรปราการ
 16. จังหวัดสมุทรสาคร
 17. จังหวัดสมุทรสงคราม
 18. จังหวัดสระบุรี
 19. จังหวัดสิงห์บุรี
 20. จังหวัดสุโขทัย
 21. จังหวัดสุพรรณบุรี
 22. จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออก

 1. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. จังหวัดจันทบุรี
 3. จังหวัดชลบุรี
 4. จังหวัดปราจีนบุรี
 5. จังหวัดระยอง
 6. จังหวัดสระแก้ว
 7. จังหวัดตราด

ภาคตะวันตก

 1. จังหวัดกาญจนบุรี
 2. จังหวัดเพชรบุรี
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. จังหวัดราชบุรี
 5. จังหวัดตาก

ภาคใต้

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดนราธิวาส
 5. จังหวัดปัตตานี
 6. จังหวัดพังงา
 7. จังหวัดพัทลุง
 8. จังหวัดภูเก็ต
 9. จังหวัดระนอง
 10. จังหวัดสตูล
 11. จังหวัดสงขลา
 12. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 13. จังหวัดตรัง
 14. จังหวัดยะลา