ไทยภักดี ยื่น 4 ข้อเรียกร้อง จี้รัฐบาลญี่ปุ่น จัดการนายปวิน อย่างเร่งด่วน

0

ตัวแทนกลุ่มไทยภักดี ยื่นข้อเรียกร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 4 ข้อ ให้ดำเนินการกับ นายชัชวาล พงศ์พันธ์ หรือ ปวิน ผู้ต้องหา ในคดี 112 อย่างเด็ดขาด

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 ส.ค.63 ทางด้านของ ตัวแทนกลุ่มไทยภักดี ได้นำหนังสือเปิดผนึก ไปยื่นให้กับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปให้กับทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อหาแนวทางดำเนินการ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ต้องหา ในคดี 112 ที่หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ทางด้านของ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มีทัศนะคติแนวคิดอาฆาต จาบจ้วง สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผย โดยการตั้งกลุ่ม รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส ที่เพิ่งโดนปิดไป เนื่องจากขัดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย เพราะมีเนื้อหาต้องการล้มล้างสถาบันชาติอย่างชัดเจน

โดยทางด้านของ ตัวแทนกลุ่มไทยภักดี ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้ดำเนินการกับ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ต้องหา ในคดี 112 อย่างเด็ดขาด 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลญี่ปุ่นต้องดำเนินการ หยุด ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ไม่ให้โจมตีพระมหากษัตริย์ไทย

2.รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตอบให้ได้ว่า ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในฐานะอะไร

3.รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องตรวจสอบแนวทางการสอนของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เพื่อไม่ให้เกิดการปลูกฝังแนวทางเลวร้ายกับนักเรียน ต่อประเทศไทย

4.รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องตรวจสอบการเงิน ว่าได้รับมาจากไหน และใช้ประเทศญี่ปุ่นเป็นฐานหรือไม่

ทั้งนี้ ทางด้านของไทยภักดี ได้ขีดเส้นในการดำเนินการของรัฐบาลญี่ปุ่นไว้เบื้องต้น 7 วัน หากว่าทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นยังนิ่งเฉยทางด้านกลุ่มไทยภักดี จะทำการเคลื่อนไหวต่อไป