อ.ชูชาติตอกเทพไทอย่าแถยันพ้นส.ส.แล้ว สอนอย่าให้เสียศักดิ์ศรีนักกฏหมาย

0

จากที่ศาลนครศรีธรรมราช ตัดสินพิพากษามีความผิดจริงให้จำคุกนายเทพไท เสนพงศ์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ คนละ 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปีคดีทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อปี2557

ต่อมานายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความถึงคดีดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กว่า

กรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่ศาลจังหวัดนครศรธรรมราช พิพากษาให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี นั้น

ถ้าพิจารณาดูบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๖ กล่าวคือ

มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘

มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

ตามคำพิพากษาศาลให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายเทพไทมีกำหนด ๑๐ ปี แม้คดียังไม่ถึงที่สุด จึงเป็นไปตามมาตรา ๙๖ (๒) เมื่อเป็นไปตามมาตรา ๙๖(๒) นายเทพไทก็เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๔) เมื่อเป็นนายเทพไทบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๙๘(๔) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท เสนพงศ์ จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๖)

ขอสรุปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาแล้ว จึงต้องมีการเลือกตั้ง ส.ส. นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งนายเทพไท เสนพงศ์ ที่สิ้นสภาพลงแล้ว

ขณะที่นายเทพไท  กล่าวด้วยว่า จะมีผลทันทีหรือไม่ เรื่องนี้ผู้ที่จะชี้ขาด คือศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังทำหน้าที่ ส.ส. ต่อไปได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติ ห้ามผู้ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่กรณีของตนถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเป็น ส.ส. ไม่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติการพ้นตำแหน่ง ส.ส. จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน

ล่าสุดวันนี้(31ส.ค.63) นายชูชาติ ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กอีกครั้งว่า

…..นายเทพไท เสนพงศ์ จบการศึกษาทางกฎหมายและเป็น ส.ส. มาหลายสมัย จึงต้องอ่านบทบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญออกและเข้าใจในตัวบทบัญญัติแต่ละมาตราว่ามีความหมายอย่างไร

…..บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) มีความหมายชัดแจ้งว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไทสิ้นสุดลงแล้ว หรือนายเทพไทอ่านไม่เข้าใจ

…..นายเทพไทควรยอมรับความจริงอย่างคนที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่แถไม่ยอมรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เสียศักดิ์ศรีของคนที่เป็นนักกฎหมายและอดีต ส.ส.หลายสมัย

ที่มา : เฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng