กลุ่มไทยภักดี ประกาศชัด 5 จุดยืน ปกป้องสถาบันฯ และ 3 ข้อเรียกร้องสำคัญ

0

กลุ่มไทยภักดี ได้ทำการประกาศจุดยืน และ อุดมการณ์ทั้ง 5 ข้อ รวมถึง 3 ข้อเรียกร้อง กลางงานชุมนุมใหญ่ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ

ในวันที่ 30 ส.ค.63 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ ทางกลุ่มไทยภักดี ได้เปิดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในเรื่องของสถาบันชาติ ณ สนามกีฬา​ไทย-ญี่ปุ่น​ดินเเดง โดยภายในงานมีประชาชนจากทั่วประเทศ เข้ามารับฟังแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นอย่างมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่าจะมีฝนตกหนัก

ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการเสวนาให้ความรู้ โดยผลัดเปลี่ยนแกนนำขึ้นมาบรรยาย และแลกเปลี่ยนความเข้าใจแล้ว ยังมีการร่วมทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยเป็นไปอย่างสนุกสนาน

จากนั้นทางด้านของ นายวิชัย ล้ำสุทธิ เลขาธิการกลุ่มไทยภักดี ก็ได้ทำการประกาศจุดยืนและอุดมการณ์ทั้ง 5 ข้อ ของกลุ่มไทยภักดี โดยมีดังต่อไปนี้

1. ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย
3. อำนาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด
4. เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น
5. สร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง

หลังจากนั้นยังได้มีการประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ไม่ยุบสภา 2.ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกลุ่มที่จาบจ้วงสถาบัน และสุดท้าย 3.ไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560