ธนาธรรู้เปล่า?บริษัทในเครือไทยซัมมิทแม่! ปี62ฟันกำไร3.2พันล้าน-ทั้งเลิกจ้างพนง.ล็อตใหญ่?

0

จากที่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า พูดถึงงบประมาณปี64 โดยระบุมูลนิธิปิดทองหลังพระ : ภารกิจและงบประมาณที่ซ้ำซ้อนไม่สอดรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งทั้งที่รู้ว่ามูลนิธิดังกล่าวดำเนินงานสืบสานตามแนวพระราชดำริ

โดยมีการนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนถึงผลกำไรขาดทุน ซึ่งข้อมูลที่นายธนาธรอ้างมีบางช่วงระบุว่า

“อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานล่าสุด ใน 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิใช้เงินที่ได้รับจากรัฐไม่หมด โดยมูลนิธิได้รับไปแล้ว 3,000 ล้านบาท มีรายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม 1,223 ล้านบาท (หากเป็นบริษัทเอกชน รายได้มากกว่ารายจ่ายสะสมเรียกว่ากำไรสะสม) ซึ่งจำนวนนี้ หลักๆ เป็นเงินสด 114 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว(เงินฝากและลงทุนระยะสั้น) 1,046 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินทั้งระยะสั้นและยาวเพียง 19.7 ล้านบาท” นายธนาธร กล่าว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 ส.ค.63  สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานว่า บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเครือไทยซัมมิทของกลุ่มทุนจึงรุ่งเรืองกิจ ที่รับโอนหุ้นจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 11 บริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มี.ค.2562 – 10 พ.ค.2562 (อ้างอิงจากข้อมูลการนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น หรือ บอจ.5 ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกิดกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ล่าสุดแจ้งผลประกอบการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครมีรายได้รอบปี 2562 กว่า 4 พันล้านบาท

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด แจ้งงบการเงินรอบสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 ระบุรายได้ 4,467,478,810.42 บาท กำไรสุทธิ 3,297,536,676.97 บาท สินทรัพย์รวม 13,572,162,414.29 บาท หนี้สิน 437,350,000.55 บาท กำไรสะสม 12,734,812,413.74 บาท

เมื่อเปรียบก่อนหน้านี้รอบปี 2561 รายได้ 3,106,195,758.22 บาท กำไรสุทธิ 1,590,886,776.76 บาท น่าสังเกตว่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว (ดูตารางประกอบ)  บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 16 มี.ค. 2520 ทุนปัจจุบัน 400 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ที่ตั้งเลขที่ 4/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 จำนวน 7 คน น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ คนละ 72,000 หุ้น (คนละ 18%) และ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 40,000 หุ้น (คนละ 10%) รวม 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ การถือหุ้นในบริษัทนี้ ของนายธนาธร จำนวน 72,000 หุ้น ( 18%ของทุนจดทะเบียน) รับโอนจากนางสมพร เมื่อ 21 มี.ค.2562 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในเครืออย่างน้อย 11 บริษัท รวม 49,693,670 หุ้น มูลค่า 644,395,000 บาท สำหรับบริษัทในกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจที่นางสมพร และบุตรเป็นกรรมการและยังดำเนินการประมาณ 52 บริษัท

ขณะที่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 กลุ่ม ไทยซัมมิท พีเค ผู้ผลิตชิ้นส่วน โครงสร้าง แชสซีส์ปิกอัพ รายใหญ่ เพื่อป้อนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ OEM ประสบปัญหาคำสั่งซื้อลดลงอย่างหนัก ภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และที่ผ่านมาได้ปรับแผนให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว และรับค่าจ้าง 75% มาแล้ว

ต่อมาปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม -16 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทจะพิจารณาในวันที่ 18 มิถุนายน ถ้าใครได้รับอุนมัติการ เลิกจ้างพนักงาน จะทำงานวันสุดท้าย 20 มิถุนายน นี้

สำหรับพนักงานที่ ได้รับอนุมัติภายใต้โครงการดังกล่าว จะได้รับเงินชดเชยดังนี้

– อายุงานครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน

– ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน

– ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน

– ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน

– ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน

– ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน

 

– ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน

– ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน

ทั้งนี้ ไทยซัมมิท พีเค เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร “ไทยซัมมิท กรุ๊ป” ภายใต้การนำของนาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มีบริษัทในเครืออยู่  40 กว่าบริษัท รวมการออกไปลงทุนใน  7 ประเทศ  โดยสถานะโรงงานผลิตภายในประเทศจะแบ่งออกเป็น 8 Division จะประกอบไปด้วยงานด้านต่างๆ เช่น งานผลิตชิ้นส่วนเหล็ก,งานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ,งานกลุ่มแชสซี (Chassis),สายไฟรถยนต์ เป็นต้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา