หมอเหรียญทอง โพสต์ถึง 3 ทหารเสือข่าวข้นคนเนชั่นไหว้ขอบคุณหลังรพ.มงกุฎวัฒนะซื้อโฆษณา

0

จากที่มีการสร้างความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อมูลผ่านโลกออนไลน์แบนสินค้าในช่องเนชั่น ทางผู้บริหารได้แถลงการณ์ยืนหยัดทำข่าวบนพื้นฐานจริยธรรม วอนหยุดแบนสินค้าเพราะส่งผผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าได้รับความเสียหาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวของสื่อ

ต่อมา พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการรพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวด้วยการยื่นมือเข้าช่วยเหลือเนชั่นว่า รพ.มงกุฎวัฒนะจะเริ่มต้นโฆษณาในเนชั่นทีวี 22 ตามภาพบนฉากประกอบรายการเนชั่นทันข่าว เวลา 17.30-19.50 น.โดย คุณอัญชลี/สันติสุข

และรายการข่าวข้นคนเนชั่น เวลา 20.00-22.00 น. โดย คุณกนก/ธีระ/เจษฎ์ หลังจากนั้นจะทยอยเพิ่มในรายการอื่น ๆ ของเนชั่นทีวี ตามกำลังเท่าที่ รพ.มงกุฎวัฒนะจะทำได้ ทั้งนี้จะเริ่มปรากฏตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค.63 นี้เป็นต้นไป ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องไปกลัวใครครับ

ล่าสุดหมอเหรียญทองโพสต์ข้อความอีกว่า 555…เห็น 3 ทหารเสือข่าวข้นคนเนชั่น คุณกนก-ธีระ-เจษฎ์ ยกมือไหว้ขอบคุณแล้ว ผมขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า ถึงแม้รพ.มงกุฎวัฒนะจะเป็นนิติบุคคลก็ตาม แต่นิติบุคคลนั้นย่อมมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วย เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ

ดังนั้นไม่ต้องมีใครทั้งนั้นที่ต้องกล่าวคำขอบคุณรพ.มงกุฎวัฒนะ และหมายรวมถึงผมด้วย ผมขอเน้นย้ำสโลแกนของรพ.มงกุฎวัฒนะอีกครั้งว่า “รพ.มงกุฎวัฒนะ เพื่อพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี” ครับ รพ.มงกุฎวัฒนะขอขอบพระคุณมวลมหาประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุก ๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้ครับ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ 27 ส.ค.63 เวลา 22.17 น.