เปิดแนวโน้ม ทั่วเอเชีย เตรียมจัดซื้อเรือดำน้ำ เพิ่มศักยภาพทางทะเล เป็นจำนวนมาก

0

เปิดสถิติทั่วเอเชีย เริ่มเพิ่มศักยภาพทางทะเล เสริมกำลังรบ และเคี่ยวเล็บให้กับกองทัพเรือของตนเอง ด้วย “เรือดำน้ำ” หากล่าช้า นั่นหมายถึงเราสูญเสียการต่อรอง

จากกรณีที่เกิดการตั้งคำถามเป็นอย่างมากสำหรับการที่ทางด้านของกองทัพเรือไทย ที่กำลังจะจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ เพื่อเป็นการเพิ่มเคี่ยวเล็บให้กับประเทศไทย เพื่อปกป้องเขตแดนและอธิปไตยของชาติ ให้เกิดความมั่นคง และมีพลังในการต่อรองกับหลายๆประเทศ

ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่า เหตุใด จึงต้องซื้อเรือดำน้ำ ? จะเตรียมไปรบกับใคร ? จำเป็นหรือไม่ ? โดยหากมองโดยรวมแบบไม่เจาะลึกก็อาจจะเกิดการตั้งคำถามในรูปแบบนี้ขึ้น แต่หากว่าเราลองมองแบบเจาะลึกแล้วล่ะก็ เมื่อเทียบจากสถิติต่างๆ และการจัดซื้อเรือดำน้ำ เฉพาะในทวีปเอเชียที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะมองภาพรวมออกว่า เหตุใด “เรือดำน้ำ” จึงเป็นหนึ่งในความจำเป็นของประเทศไทย

อันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ประจำปี 2019 (Military Strength Ranking)

(เฉพาะอาเซียน)

 • อินโดนีเซีย อันดับ 1 อาเซียน อันดับ 16 ของโลก
 • เวียดนาม อันดับ 2 อาเซียน อันดับ 23 ของโลก
 • ไทย อันดับ 3 อาเซียน อันดับ 26 ของโลก
 • เมียนมา อันดับ 4 อาเซียน อันดับ 37 ของโลก
 • มาเลเซีย อันดับ 5 อาเซียน อันดับ 41 ของโลก
 • สิงคโปร์ อันดับ 6 อาเซียน อันดับ 59 ของโลก
 • ฟิลิปปินส์ อันดับ 7 อาเซียน อันดับ 64 ของโลก

//////////////

(กำลังรบ – เฉพาะเรือดำน้ำ)
อินโดนีเซีย 5 ลำ
เวียดนาม 6 ลำ
ไทย 0 ลำ
เมียนมา 1 ลำ
มาเลเซีย 2 ลำ
สิงคโปร์ 0 ลำ
ฟิลิปปินส์ 0 ลำ

ที่มา : Global Firepower

อันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ประจำปี 2020 ( Military Strength Ranking)

/// เฉพาะอาเซียน ///
อินโดนีเซีย อันดับ 1 อาเซียน อันดับ 16 ของโลก
เวียดนาม อันดับ 2 อาเซียน อันดับ 22 ของโลก
ไทย อันดับ 3 อาเซียน อันดับ 23 ของโลก
เมียนมา อันดับ 4 อาเซียน อันดับ 35 ของโลก
มาเลเซีย อันดับ 5 อาเซียน อันดับ 44 ของโลก
ฟิลิปปินส์ อันดับ 6 อาเซียน อันดับ 48 ของโลก
สิงคโปร์ อันดับ 7 อาเซียน อันดับ 51 ของโลก

(กำลังรบ – เรือดำน้ำ / ฟริเกต / เรือตรวจการณ์)

 • อินโดนีเซีย 5 ลำ / 7 ลำ / 156 ลำ
 • เวียดนาม 6 ลำ / 9 ลำ / 26 ลำ
 • ไทย 0 ลำ / 7 ลำ / 238 ลำ
 • เมียนมา 1 ลำ / 5 ลำ / 117 ลำ
 • มาเลเซีย 2 ลำ / 6 ลำ / 41 ลำ
 • ฟิลิปปินส์ 0 ลำ / 2 ลำ / 76 ลำ
 • สิงคโปร์ 0 ลำ / 6 ลำ / 4 ลำ

**สิงคโปร์สั่งซื้อ-ต่อเรือดำน้ำแล้ว ยังไม่ได้รับมอบ

ที่มา : Global Firepower

การพัฒนากำลังรบของชาติอาเซียน (ทศวรรษ 2560-2570)

ประเทศ / เรือฟริเกตสมรรถนะสูง / เรือดำน้ำ

 • มาเลเซีย / 20 ลำ / 2 ลำ
 • สิงคโปร์ / 12 ลำ / 6 ลำ
 • เวียดนาม / 20 ลำ / 6 ลำ
 • เมียนมา / 38 ลำ / 4 ลำ
 • ไทย / 9 ลำ / 0 ลำ

**หมายถึงแนวโน้มที่แต่ละประเทศจะจัดหาเพิ่มตามแผนกำลังรบ

ที่มา : กองทัพเรือ

จากสถิติต่างๆที่ได้นำมาให้ทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้นนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในหลายๆประเทศทั่วเอเชียได้มีการเพิ่มระดับความแข็งแกร่งทางด้านทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

โดยเฉพาะ “เรือดำน้ำ” หลายๆประเทศ (เอเชีย) ได้มีการจัดหาเพื่อเสริมกำลังรบ และหากว่าประเทศไทยยังล่าช้า หรือไม่มีเรือดำน้ำไว้เป็นแนวป้องกันทางทะเลที่สำคัญ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า เราก็ไม่อาจที่จะทราบได้เลยว่า เราจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างในอนาคต