โค้ก หยุดอัดเงินโฆษณา นำงบ PR บริจาคช่วยวิกฤตโควิด

0

“เราขอหยุดโฆษณาชั่วคราว l โคคา-โคล่า เข้าใจดีว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับ
ทุกคน เราจึงตั้งใจและพยายามทำทุกอย่าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกัน”

ขณะนี้เราได้หยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ของโคคา-โคล่าในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยเราจะร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละทำงานอย่างหนัก เพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 โคคา-โคล่า ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจ ให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน