ดร.นิว เปิดความจริง สิทธิพระมหากษัตริย์ ของประเทศที่เจริญทางประชาธิปไตยทั่วโลก

0

ดร.ศุภณัฐ โพสต์เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หลายประเทศทั่วโลกที่มีความเจริญทางด้านประชาธิปไตย เขาก็ยังไม่ทำกัน

จากการที่มีบางกลุ่มบางคน ต้องการกดดันพระมหากษัตริย์ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนพระราชอำนาจ การเข้าถึงงบส่วนพระองค์ และอีกหลายๆเรื่อง ทั้งที่จริงการทำแบบนั้น ถือเป็นการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั่วไปอย่างรุนแรง

ล่าสุดทางด้านของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์เรื่องที่หลายๆคนที่อ้างตนเองว่าเป็นประชาธิปไตย แต่กลับคุกคามสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ไว้อย่างน่าสนใจ

ซึ่งเป็นการหยิบยก ตัวอย่างของหลายๆประเทศที่มีความเจริญทางประชาธิปไตยสูง มาเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

#สิทธิความเป็นส่วนตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์

ในยุโรป ประเทศที่มีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีความเจริญทางประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนจริงๆ จะให้ความเคารพและคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของสถาบันฯ โดยยึดถือหลักการที่ว่า สถาบันฯ ควรได้รับสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัวเหมือนกับบุคคลทั่วไปในการดำรงชีวิต

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษที่แม้จะมีกฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Freedom of Information (FOI) Act แต่ FOI ของอังกฤษก็ได้ให้การยกเว้น และสงวนสิทธิความเป็นส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารการเงินส่วนบุคคล และกิจกรรมใดๆก็ตามที่ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ในขณะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีหลักปฏิบัติที่ชื่อว่า Media Code ในการปกป้องสถาบันฯ ให้ได้รับความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวในด้านต่างๆรวมถึงภาพถ่ายของบุคคลในราชวงศ์จะได้รับการปกป้อง โดยจะมีหน่วยงานให้บริการทางด้านข้อมูลของรัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรอง คอยตัดสินความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะมีการอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรการที่เหมาะสมตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น

แม้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก็จริง แต่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกก็ไม่ได้มีความชอบธรรมอันใดที่จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอื่นๆได้ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล

คำว่า “ประชาธิปไตย” จึงเป็นคำที่สามารถพูดกันได้ง่ายๆ แค่มีปากใครๆก็สามารถพูดได้ แต่การปฏิบัติประชาธิปไตยกลับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ต้องอาศัยความเข้าใจและจิตสำนึกที่ได้รับการหล่อหลอมมาเป็นอย่างดีเท่านั้นถึงจะเข้าใจและเข้าถึงความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้

ซึ่งจะแตกต่างจากการทำอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นที่เป็นพฤติกรรมของเผด็จการ ดังนั้นคนที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดยการอ้างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของตัวเองจึงไม่ต่างอะไรกับเผด็จการที่มองไม่เห็นความเป็นเผด็จการของตัวเอง แล้วเพราะแบบนี้รึเปล่าที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงถึงไม่เจริญในประเทศไทยเสียที?

#หยุดคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์

ดร.ศุภณัฐ
24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

#สิทธิความเป็นส่วนตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในยุโรป…

Posted by Suphanat Aphinyan on Sunday, August 23, 2020

อ้างอิงจาก…

https://www.royal.uk/freedom-information

https://www.royal-house.nl/topics/media-information/privacy-protection/media-code