สถาบันทิศทางไทยเปิดตัว ดร.จิรายุ นำปาฐก สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เครือข่ายประชาสังคมร่วม

0

จากกรณีวันนี้(4พ.ย.) ได้มีงาน “FIRST MOVE ทิศทางไทย” ซึ่งเป็นการเปิดตัวสถาบันทิศทางไทย โดยมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก” จาก“ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ฐานะนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รวมทั้งยังมีการแสดงแห่งความเป็นไทย ขับเสภาร่วมสมัย เท่าทันโลก ตระหนักรู้ ก้าวสู่ทิศทางไทยใหม่ โดย “เก่ง ธชย ประทุมวรรณ”ด้วย

ทั้งนี้โดยดร.จิรายุ กล่าวช่วงหนึ่งว่า การพัฒนาประเทศไทย สำหรับค่อนข้างยินดีสถาบันทิศทางไทย ซึ่งปัจจุบันการบริหารการปกครองของไทยใช้เอกลักษณ์ของรัฐไทย คือการปกครองที่มีบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นการปกครองที่มีลักษณะแบ่งออกเป็น3ด้าน คือการบริหารภายใต้รัฐบาล พัฒนาประเทศ อาศัยการออกกฎหมาย ส่วนที่2รัฐสภา และส่วนที่การให้เกิดความยุติธรรมผ่านศาล เราต้องยึดมัน สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่สูงสุดแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตนเห็นว่าแล้วสอดคล้องกับสถาบันทิศทางไทยอย่างไรก็ตามในงานเปิดตัววันนี้มีคนในหลายแวดวงเข้าร่วมอย่างคึกคัก เช่น นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย นายบุญชัย เบญจรงคกุล พล.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา


นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 หฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้องชื่อดัง ฯลฯนอกจากนี้มีการร่วมลงนามอวยพรให้สถาบันทิศทางไทย ได้นำพาสังคม ประเทศชาติสู่การพัฒนาเป็นองค์กรนำในการให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและนอกประเทศ มีความรู้ด้วยสัมมาทิฐิ และขอให้เป็นสถาบันที่มั่นคงแข็งแรงอยู่คู่สังคมประเทศไทยต่อไป