กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย 3 ธุรกิจกระทบหนักสุดจากโควิด-19 กระทบแรงงาน 2.3 ล้านคน

0

รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จากการวิเคราะห์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ทีเอสเอ) คาดว่าตลอดปี 2563 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านล้านบาททั้งนี้เป็นผลกระทบทางตรง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท

 

โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มส่วนผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตภาคเกษตร ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

 

 

ดังนั้นอาจส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างหรือการขาดรายได้ของแรงงานไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานในภาคการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และภาคการผลิตส่วนที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวอีกกว่า 1.3 ล้านค ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ