ม.จ.จุลเจิมถลกหนัง!คนบ้าจ้องทำลายสถาบัน เพื่ออำนาจปกครองปท.เบ็ดเสร็จ

0

จากที่มีกลุ่มม็อบเยาวชนปลดแอก รวมทั้งประชาชนปลดแอก ซึ่งมีการชุมนุมปราศรัย นำเสนอข้อเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนบางส่วนที่เสนอ 10 ข้อจากเวทีชุมนุมที่มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมีการเรียกร้องที่แก้รัฐธรรมนูญหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น

ล่าสุด ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่  ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กถึงความคิดเห็นต่อสถาบันที่มองว่าถูกโจมตีตกเป็นเป้าของคนบางกลุ่มว่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเป้าโดนโจมตีมาตลอด ทั้งในปัจจุบัน และในอดีตที่ผ่านมา เนื่องมาจากคนบางกลุ่ม บางคน ที่บ้าอำนาจ ต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะปกครองประเทศนี้ แต่ด้วยประเทศนี้ เรา มีสถาบัน พระมหากษัตริย์ มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมี ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 ที่พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ ได้ทรงประพฤติ ถือปฏิบัติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่พสกนิกรของพระองค์

จนเกิดความชื่นชมยินดี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งชาติไว้ คนพวกนี้ ที่บ้าอำนาจ เลยต้องหาวิธีทำลายกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ให้ได้ คือการใส่ร้าย ป้ายสี บิดเบือนต่างๆนาๆ เพื่อให้สถาบันหม่นหมอง ให้คนในชาติ เกิดข้อสงสัย และเข้าใจผิดต่อสถาบัน แท้จริงแล้วหากไม่มีคนที่ยังรัก และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คอยปกป้อง สุดท้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นแหละที่น่าสงสารที่สุด เพราะ ตอบโต้ไม่ได้ แก้ตัวไม่ได้ ถกเถียงไม่ได้ ได้แต่อดทน อดกลั้น

สรุปแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับที่โดนรังแกจากพวกบ้าอำนาจ จากคนบางกลุ่ม บางคนที่คอยใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล