ซูเปอร์โพล พบการเคลื่อนไหวเยาวชนปลดแอก ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างชาติ

0

SUPER POLL เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม ในเรื่องของ “เยาวชนปลดแอก” วิจัยเชิงคุณภาพ กับข้อมูลที่น่าตกใจ ของการเคลื่อนไหว กลุ่มเยาวชนปลดแอก

จากกรณีที่เริ่มมีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ทั้งในส่วนของสถานที่สำคัญ และในส่วนของสถานการศึกษา ทำให้หลายๆภาคส่วน ที่สำคัญคือ ผู้ปกครองของเยาวชน ได้แสดงความเป็นห่วงอย่างมากกับ ทัศนคติและมุมมอง ของบุตรหลาย ถึงมุมมองของประเทศชาติ ที่ถูกปลูกฝังในรูปแบบใหม่

โดยในวันที่ 23 ส.ค.63 ทางด้านของ นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม ในเรื่องของ “เยาวชนปลดแอก” โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกสายอาชีพทั่วประเทศ โดยเป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 15-22 ส.ค. 63

ซึ่งจากการสำรวจพบว่า 100 ละ 93.4 ซึ่งถือว่าสูงที่สุด มีความเห็นต่อ “เยาวชนปลดแอก” ว่า ควรไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง สร้างปั่นป่วน ทำคนในชาติแตกแยก

นอกจากนี้ทางด้านของ Super Poll ยังได้ทำการศึกษาแนวโน้มการเคลื่อนไหว ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ในโลกโซเชียลได้พบว่า จำนวนผู้เคลื่อนไหวในบัญชีประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 มีจำนวน 368,453 ผู้ใช้งาน ซึ่งหากว่านำข้อมูลของบัญชีแต่งชาติมารวมด้วยถึงจะมีสูงถึง 18,416,480 ผู้ใช้งาน

โดยหากว่าคิดเป็นจำนวนการเคลื่อนไหวทั้งหมด ที่เป็นเยาวชนอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12-24 ปี จะมีจำนวนอยู่เพียงแค่ 100 ละ 3.33 เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้มีการแยกกลุ่มผู้ใหญ่ที่เข้ามาผสมโรงออกอีกขั้นตอนหนึ่ง