ศิษย์เก่า มธ.ไม่ยอม!! แถลงค้าน “กลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ขอให้รัฐดำเนินคดี

0

ศิษย์เก่า มธ. รุ่น 2512 ออกแถลงการณ์ไม่เอาข้อเรียกร้อง กลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทน ชี้ละเมิดพระราชอำนาจ ใช้สถานที่ผิดกฎหมาย จี้ผู้บริหารพิจารณาตัว เร่งฝ่ายรัฐดำเนินการตามกฎหมาย

จากกรณีกลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทน จัดการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น

ล่าสุด  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2512 ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการกระทำและการเรียกร้อง 10 ข้อ ของนักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทน โดยเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า การชุมนุมได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจของมหากษัตริย์ มีการแสดงออกที่บิดเบือนจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีกลุ่มอาจารย์และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย 120 คน ร่วมให้การสนับสนุน ซึ่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2512 จำนวน 188 คน มีความรักชาติ ศาสน์ และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ขอคัดค้านการกระทำดังกล่าว เพราะนอกจากละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้ว ยังใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงด้วย

จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทุกคนพิจารณาตัวเอง และขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิด ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเด็ดขาด เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทยสืบต่อไป