สมัชชาคนจนฯแถลงฉ.2 บารมีร่วมม็อบเรื่องส่วนตัวไม่ใช่มติ จี้เลิกแอบอ้างใช้ชื่อ

0

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงหมายจับกุมนายบารมี ชัยรัตน์ เลขาธิการสมัชชาคนจน Assembly of the Poor หนึ่งในผู้ต้องหาจากกรณีเข้าร่วมชุมนุม # เยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 ก่อนที่จะได้รับการประกันที่ศาลไปแล้วนั้น

ต่อมาเฟซบุ๊ก สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล สคจ. ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่า แถลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล (ฉบับที่ ๒) “ปัญหาคนจน บนเขาควายความขัดแย้งทางการเมือง”

ปรากฎการณ์ “#ประชาชนปลดแอก” ที่มีบรรดานักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมตัวกันออกมาแสดงเจตจำนงค์ เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ การหยุดคุกคามประชาชน และยุบสภา ที่ได้ก่อตัวขยายวงอย่างกว้างขวางทั้งในเมืองหลวง และอีกหลายแห่งในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้รับความสนใจ จากคนในสังคมไทย และระดับนานาชาติ ในขณะนี้นั้น ได้มีปฏิกิริยา ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็น อันเป็นความหลากหลายในระบอบสังคมประชาธิปไตย ล่าสุดแกนนำการเคลื่อนไหว ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีจำนวนหลายคน

สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ซึ่งเป็นขบวนการประชาชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ซึ่งมีประสบการณ์ในการต่อสู้การเรียกร้อง กับรัฐบาลมาทุกยุค ทุกสมัย ทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร พวกเราได้ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง ตลอดมา ซึ่งที่ผ่านมาสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล เคลื่อนไหว ผลักดันการแก้ไขปัญหาปากท้อง วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่การเมือง หรือคู่ขัดแย้งทางการเมืองฝ่ายใด ด้วยตระหนักดีว่าทุกภาคส่วนล้วนเป็นหุ้นส่วนของสังคมไทยด้วยกัน สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล เคารพ น้อมรับ ต่อบทบาทของแต่ละฝ่ายเสมอมา

กรณีการจับกุมแกนนำการชุมนุม ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนนั้น ในส่วนของผู้ถูกจับกุมหนึ่งท่าน คือ นายบารมี ชัยรัตน์ ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างมาก นั้น สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ขอนำเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. การเข้าร่วมเคลื่อนไหวของนายบารมี ชัยรัตน์ เป็นการกระทำของบุคคล ไม่เกี่ยวข้อง หรือได้รับฉันทามติ จากสมัชชาคนจน ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ

๒. การออกแถลงการณ์สมัชชาคนจน ของกลุ่มนายบารมี ชัยรัตน์ ที่จะนำมวลชนซึ่งเป็นชาวบ้านผู้เดือดร้อน เข้าไปชุมนุมทางการเมืองนั้น เป็นการกระทำที่จะนำไปสู่ ความขัดแย้งในมวลหมู่สมาชิก ที่ชาวบ้านจำนวนมาก รวมตัวกันเพื่อผลักดัน เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ไม่ใช่นำไปต่อสู้ทางการเมือง การกระทำดังกล่าวจะเป็นการทำลายขบวนการประชาชน

๓. สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ขอปฏิเสธ และไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการกระทำใด ใด ของนายบารมี ชัยรัตน์ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

๔. สิ่งที่นายบารมี ชัยรัตน์ กับพวก ได้กระทำนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสมัชชาคนจน เป็นการกระทำเฉพาะเพียงบางส่วน ซึ่งขัดกับหลักปฏิบัติของขบวนสมัชชาคนจน ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อันเรียกได้ว่า เป็นการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

๕. สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ขอให้นายบารมี ชัยรัตน์ ยุติการแอบอ้าง การใช้ชื่อสมัชชาคนจน ในการเคลื่อนไหว หรือร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง

ท่ามกลางความขัดแย้ง คนจน ปัญหาคนจน ยังจำเป็นที่จะต้องผลักดัน เรียกร้องต่อไป การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชน จึงต้องดำเนินไปอย่างระมัด ระวัง ไม่ถลำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง กับฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ขอให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้เข้าใจในข้อจำกัด ของพวกเราด้วย

เชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

ที่มา : เฟซบุ๊ก สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล สคจ.