“ท่านใหม่” บอกอย่ายกเอาด้านไม่ดีกษัตริย์ทางยุโรปมาเปรียบโจมตีกษัตริย์ไทย

0

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ระบุว่า เหรียญมีสองด้าน ทั้งด้านดี และเลว

ทำไมไม่เอากษัตริย์ ดี ๆ แบบ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏา ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏาน รวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน มาเปรียบเทียบบ้างไม่ได้หรือครับ

พระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ต้นพระราชวงศ์จักรีเป็นต้นมา ไม่เคยมีปัญหาหรือรังแกพสกนิกรของพระองค์ และประเทศชาติ ไม่เหมือนกษัตริย์บางพระองค์ในประเทศแถบยุโรป ที่ไม่มีทศพิธราชธรรม หรือจริยวัตร 10 ประการ ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ แบบประเทศเรา แต่ชอบยกกษัตริย์แถบทาง ยุโรป ที่ไม่มี ทศพิธราชธรรม มากล่าวอ้างเปรียบเทียบกัน ยุติธรรมกันไหมครับ เหรียญมีสองด้าน อย่าเอาแต่ด้านเลวมาโจมตี เปรียบเทียบกัน

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ที่มา : ม.จ. จุลเจิม ยุคล