วิธีลงทะเบียนกู้ 50000 ผ่านเว็บไซต์ ออมสิน

0

วิธีลงทะเบียนกู้ 50000 ผ่านเว็บไซต์ออมสิน 29 มีนาคม 2563 มาตรการเยียวยาของธนาคารออมสินนั้น เปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 จากรัฐบาล ในโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีชื่อว่า “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)” รายละเอียด

คุณสมบัติผู้กู้

 • จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระคืนนาน 3 ปี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า คลิก
 2. เลือกเงินกู้  50000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน
 4. สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563 ที่มา : ธนาคารออมสิน