รร.ราชินี ประกาศห้ามนักเรียนเคลื่อนไหวการเมือง หากผู้ปกครองรับไม่ได้ขอให้มาลาออก

0

จากกรณีที่กลุ่มนักเรียน ในนามกลุ่มนักเรียนเลว ได้เดินทางกันมาชุมนุมด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น

โดยนายณัฏฐพล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกบรรดาแกนนำที่ปราศรัยอยู่บนเวที ไล่ให้ไปต่อแถวด้านหลังนักเรียนยาวประมาณ 100 เมตร ซึ่งแกนนำนักเรียน ระบุว่า มาหลังก็ต้องต่อแถว ตามที่สอนนักเรียน ทำให้นายณัฏฐพล ต้องเดินฝ่ากองทัพนักข่าว และกลุ่มมวลชน ที่ไม่ใช่นักเรียน เป่านกหวีดไล่ พร้อมการโห่ไล่อย่างเสียงดัง

ล่าสุดทางด้านโรงเรียนราชินี ได้ออกหนังสือประกาศจากที่โรงเรียนถึงผู้ปกครอง โดยมีหัวข้อถึงการเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน โดยอ้างถึงประชาธิปไตย โดยหนังสือระบุใจความว่า ขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมือง โดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนราชินีเข้าร่วมการชุมนุมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2447 เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสเล่าเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนราชินี จัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลใดมาใช้พื้นที่ ไม่ว่าจะอ้างเป็นขบวนการประชาธิปไตยอื่นใดในทางการเมือง เพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง

แต่ปรากฏว่า ในช่วงเวลานี้มีนักเรียนหลายคนใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นทางการเมือง มีความฝักใฝ่ขบวนการการเมืองนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย สร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน

โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับกระทำการที่ไม่เป็นหลักประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง ที่สำคัญก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ ทำให้สังคมเข้าใจว่า โรงเรียนราชินี สนับสนุนการไม่มีสถาบันกษัตริย์ อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียน

โรงเรียนราชินี จึงขอใช้สิทธิ์ทางโรงเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียนก้าวล่วงสถาบัน และกระทำการใด ที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน ไม่ว่าการเคารพธงชาติ ข่มขู่นักเรียนอื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบ หากผู้ปกครองไม่พอใจที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียนยอมรับสิทธิ์ ที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น