คืนคุณแผ่นดินรุกนำร่องแก้จราจรเมืองกรุง ลุยขนส่งอัจฉริยะ สร้างอาสาจราจร

0

จากที่โครงการคืนคุณแผ่นดินได้จัดอบรมจิตอาสา904 ไปแล้ว ล่าสุดได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยนำร่องการนำระบบจราจร และขนส่งอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้นายชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ในเครือ M-Group และ CEO บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด และนายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เลขาประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นตัวแทนประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน งานสัมมนาวุฒิสภาคณะกรรมาธิการการคมมนาคม  ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล “การนำระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

 

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการนำระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ขณะเลขาประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เสนอ 3 ประเด็น

1.การให้ ผส.ดร.ปัญญา ร่วมงานกับ ITS โดยมีความเห็นว่า ดร.ปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงระดับโลกในการประดิษฐ์หุ่นยนต์AIและสร้างโมเดลการจราจรในมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งมีประสิทธิภาพสูง จึงอยากให้ ดร.ปัญญา เข้าร่วมกับ ITS ในการดึง Knowhow ของITSมาปรับเปลี่ยนกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทยและผังเมืองถนนของกรุงเทพมหานครรวมถึงสภาพพื้นถนนในเมืองไทยที่ระบบITSของเกาหลีไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีสิทธิภาพ 100 %

 

2.เสนอให้หน่วยงานทั้ง4หน่วยงาน กทม. /บก.จร./ สนข. /กระทรวงคมนาคม ให้ร่วมมือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ต่างชนิดกันนำมาใช้งานร่วมกันให้เป็นระบบเดียว เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่นั้นเป็นของหน่วยงานต่างๆข้างต้น อาทิเช่น ตู้เซิร์ฟเวอร์ของกทม. ตำรวจจราจรไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ จึงทำให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการจราจรล่าช้า

3.นำเสนอ แอปพลิเคชั่น M-Help Me  ที่ได้ร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน เช่น บก.จร. ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถดูกล้อง CCTV ได้แบบreal-time ทำให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้ อีกทั้งสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้อีกด้วย ซึ่งประธานวุฒิสภาคณะกรรมาธิการคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ได้ชื่นชมเห็นชอบและได้กล่าวว่า สามารถใช้แอปพลิเคชั่น M-Help Me ตัวนี้ในการแก้ปัญหาได้ก่อนจะมีการพัฒนาระบบITS และสนับสนุนให้มีอาสาจราจร และอาสาแจ้งเหตุอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นภาพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ทาง กทม.และวุฒิสภาคณะกรรมาธิการคมนาคมได้แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทุกภาคส่วนต่างเห็นด้วยกับแนวทางในการนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #mhelpme