กทม. รับชุด PPE 500 ชุด ส่งมอบ จนท. ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19

0

ท่านผู้ว่ากทม.รับมอบชุด PPE จากสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ใส่ในการสอบสวนผู้เข้าเกณฑ์โรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งตัวชุด PPE นี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบชุด PPE จากสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จำนวน 500 ชุด

นำโดยนายสมศักดิ์ แซ่อึ้ง เพื่อมอบให้สำนักอนามัย นำไปใช้ในการสอบสวนโรคผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัส
โควิด-19 โดยสำนักอนามัยจะนำไปส่งต่อให้ทีมสอบสวนโรคของกองควบคุมโรค และแพทย์ พยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ทั้งนี้ชุด PPE เป็นชุดป้องกันการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่วมใส่ในการปฏิบัติงานสอบสวนโรค ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเมื่อใช้แล้วยังถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งต้องทิ้งทำลาย ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก