อเมริกาวันเดียวติดเพิ่มเกือบ 20,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 2,484 คน สะสม 142,004 ราย

0

30 มี.ค.63- สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก เพิ่มขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรวม 721,903 คน เสียชีวิต 33,965 คน อเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 142,004 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 18,426 ราย เสียชีวิตแล้ว 2,484 คน

รองลงมาคืออิตาลี พบผู้ติดเชื้อรวม 97,689 คน  ผู้ป่วยรายใหม่ 5,217 ราย ยอดเสียชีวิตรวม 10,779 คน ขณะที่จีน ยอดค่อนข้างนิ่งแล้ว มีผู้ติดเชื้อรวม 81,439 ราย และเสียชีวิต 3,300 คน แต่ที่กำลังจะแซงจีนใน 1-2 วันนี้คือ สเปน ที่มีผู้ติดเชื้อรวม 80,110 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,875 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว 6,803 ศพ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

เยอมันนีผู้ป่วยรวม    62,435 คน ผู้ป่วยใหม่ 4,740 คน และเสียชีวิตรวม 541 ราย ที่ตามมาไม่ห่างนักคือฝรั่งเศษ มีผู้ติดเชื้อรวม 40,174 คน  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,599    ราย และเสียชีวิตแล้ว 2,606 คน.