ธนาธร#ให้มันจบที่รุ่นเรา บี้16อธิการฯมหาลัยได้งบ4.3หมื่นล.ต้องป้องนศ.กล้าถามสถาบัน?

0

จากที่วันนี้(19ส.ค.63) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โพสต์ข้อความถึงอธิบการบดี และงบประมาณปี64

มหาวิทยาลัยต้องปกป้องนักศึกษา!

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม อธิการบดีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 16 แห่งได้เข้ามาชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 กับคณะกรรมาธิการพิจารณางบฯ 64

ผมได้กล่าวกับอธิการบดีทั้ง 16 ท่านที่เข้ามาชี้แจงโดยมีเนื้อหาใจความบางส่วนดังนี้

มหาวิทยาลัยเป็นบ่อเกิดแห่งวิชา เป็นบ่อน้ำดับกระหายผู้ที่โหยหาความรู้ และความรู้ล้วนเกิดจากการตั้งคำถาม วันนี้นักศึกษาได้ตั้งคำถามกับการเมืองไทย ซึ่งเป็นการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน พวกเขาทำหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างน่าชื่นชม มหาวิทยาลัยของท่านสร้างและดำรงอยู่ด้วยภาษีประชาชน และนักศึกษาเหล่านี้คือประชาชน

วันนี้พวกเขาลุกขึ้นมาตั้งคำถามในสิ่งที่คนรุ่นเราไม่กล้าถาม แต่พวกเขาและครอบครัวถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ พวกเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างเป็นระบบ พวกเขาถูกยัดเยียดคดี ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหลายคนกระเหี้ยนกระหือเรียกร้องให้รัฐบาลปราบปรามอย่างเด็ดขาด หากอ่านระหว่างบรรทัดในคำพูดของคนกลุ่มนี้ วิธีที่จัดการอย่างเด็ดขาดไม่ได้หมายถึงวิธีการทางกฏหมายอย่างเดียว แต่รวมถึงการใช้ความรุนแรงด้วย

ผมขอให้ท่านอธิการบดีเปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและนักศึกษาแสดงออกได้อย่างปลอดภัย ทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่ความคิด สิ่งที่เขาเรียกร้องไม่ใช่เรื่องผิด และไม่ใช่อาชญากรรม นี่คือคำเรียกร้องของยุคสมัย นี่คือเสียงของอนาคต

ผมเข้าใจดีว่าทางผู้บริหารถูกกดดันอย่างหนักจากผู้มีอำนาจ แต่ผมเรียกร้องอธิการบดีทุกท่านแสดงความกล้าหาญ อย่าปิดประตูมหาวิทยาลัยใส่พวกเขา อย่าผลักเขาออกนอกมหาวิทยาลัย เราไม่ต้องคิดตรงกัน แต่การถกเถียงที่จะนำไปสู่ทางออกต้องเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

ผมอยากขอคำยืนยันว่าท่านจะปกป้องพวกเขา อย่าให้อดีตซ้ำรอยอีก”

เมื่อผมถามเรื่องนี้เสร็จ มีอธิการบดีสองท่านที่ตอบผม

ท่านแรก คือ อธิการบดีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะตัวแทนอธิการบดี อาจารย์กล่าวว่า ในฐานะอาจารย์ พวกเรารักลูกศิษย์ของเรา ขอยืนยันว่าจะปกป้องและเปิดพื้นที่ให้กับพวกเขา

ท่านที่สอง คือ อ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกล่าวในทำนองเดียวกัน

ผมขอบคุณอธิการบดีทุกท่านที่รับฟังผม และหวังว่าการต่อสู้ของนักศึกษาจะนำสังคมไทยกลับสู่การเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

โดย 16 มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาชี้แจงใน กมธ. ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันดนตรีกัลป์ยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทั้ง 16 มหาวิทยาลัยนี้ ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 43,721.55 ล้านบาท

#ให้มันจบที่รุ่นเรา #ประชาชนปลดแอก #นักศึกษา #ขีดเส้นใต้ไล่เผด็จการ

ที่มา : เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ