ดร.เสรี ออกข้อสอบ ความเป็นพลเมืองไทย 8 ข้อ

0

ดร.เสรี วงษ์มณฑา โพสต์ข้อสอบความเป็นพลเมืองของประเทศไทย จำนวน 8 ข้อ เพื่อให้กลุ่มเด็กๆเยาวชนไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเปิดเผย

ในวันที่ 19 ส.ค.63 ทางด้านของ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย และนักวิชาการชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค โดยเรียกว่า ข้อสอบความเป็นพลเมืองของประเทศไทย จำนวน 8 ข้อ เพื่อให้ได้ตอบคำถามกัน โดยมีดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลนี้เป็นเผด็จการอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการกระทำของการเป็นเผด็จการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

2. รัฐบาลนี้คุกคามประชาชนอย่างไรบ้าง การดำเนินกับคนที่ทำผิดกฎหมายถือว่าเป็นการคุกคามหรือไม่ เพราะอะไรจงอธิบาย

3. รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีประเด็นใดที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนต้องมีการแก้ไข และท่านต้องการให้แก้ไขมาตราใด เพราะอะไร

4. ท่านทราบไหมว่าหมวดที่ 1 และหมวด 2 กล่าวไว้ว่าอย่างไร และท่านคิดว่าพรรคการเมืองและคณะการเมืองที่ต้องการแก้หมวดที่ 1-2 เขาต้องการอะไร

5. ในสายตาของท่าน เยาวชนปลดแอก และนักเรียนที่ยก 3 นิ้วตอนเคารพธงชาติ และผูกโบว์สีขาวนั้น เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยความรู้ความเข้าใจสถานการณ์บ้านเมือง หรือมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ทำไมท่านจึงคิดเช่นนั้น

6.ท่านคิดว่าอะไรคือแอกของเยาวชนที่พวกเขาต้องการปลด และถ้าแอกเหล่านั้นมีจริง สาเหตุมาจากการบริหารของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะอะไร

7.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “รัฐบาลบริหารประเทศเฮงซวย นายกรัฐมนตรีต้องลาออก” เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการบริหารทีดีหรือที่เฮงซวยอย่างเป็นรูปธรรม

8.ท่านคิดว่านักการเมืองที่ออกมาแสดงความชื่นชมการชุมนุมของเยาวชนต้องการประชาธิปไตยด้วยความจริงใจหรือต้องการอะไร อภิปรายพร้อมเหตุผล

ลองให้เยาวชนที่ออกมาชุมนุมตอบคำถามเหล่านี้ ให้พวกเขาแสดงให้เต็มที่

พวกเราจะได้ตั้งใจฟัง “ความคิดอันบริสุทธิ์” ของพวกเขาตามที่เขาเรียกร้องนะคะ เมื่อเขาเรียกร้องมา เราก็ให้โอกาสเขาแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้างต้นให้เต็มที่นะคะ รอฟังค่ะ