เตือนสติ! ‘หมอภาคย์’โพสต์ไม่ซ้ายสุดหรือขวาสุดจนถึงจุดแตกหัก การปกครองต้องสร้างความสุข

0

หมอภาคย์ โพสต์ข้อความเตือนใจทุกฝ่าย ต้องรักษาสมดุลของความเชื่อ ไม่ว่าการปกครองระบอบใด จะต้องสร้างความสุข

เฟซบุ๊กส่วนตัวของ พ.อ.นพ. ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  ชื่อ ‘ภาคย์ โลหารชุน’ ได้โพสต์ข้อความว่า ความรัก ความสามัคคี ความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ความเชื่อของมนุษย์เรา ได้มาจากแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ข้อมูลจะจริงหรือไม่จริง..เมื่อทำให้เราเชื่อไปแล้วก็ยากที่ใครจะมาเปลี่ยน ยกเว้นตัวเราเองที่จะเปลี่ยนความเชื่อตัวเราเอง..เมื่อได้เปิดใจศึกษาข้อมูลในมุมต่างๆ วางใจอย่างเป็นกลาง ในการคิดวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลนั้นๆ ปัจจุบัน เราต้องรักษาสมดุล ของความเชื่อ ความคิดเห็น ให้เหมาะสม ไม่ซ้ายสุดหรือขวาสุดจนถึงจุดแตกหักจนอยู่ร่วมกันอย่างหาความสุขไม่ได้

ความรัก ความสามัคคี ความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความเชื่อของมนุษย์เรา…

Posted by ภาคย์ โลหารชุน on Monday, August 17, 2020

จุดเหมาะสม คือต้องปรับความเชื่อของเราให้ผสานสอดคล้องกลมเกลียวกัน

อะไรที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างชัดเจนก็ยอมรับและสนับสนุนกันไป

อะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน และมีความสุ่มเสี่ยงให้เกิดผลเสียด้วย เกิดความแตกแยกด้วย ก็ควรหลีกเลี่ยง

ระบอบการเมืองที่สมบูรณ์ ต้องเกิดจาก

  • คนดีมีศีลธรรมต้องมีมากกว่าคนไม่ดี ต้องเริ่มจากเราทุกคนต้องฝึกตัวเราเองให้ได้ก่อน ฝึกคิดดี พูดดี ทำดี ไม่เอาเปรียบใคร ไม่คดโกงใคร
  • ทุกคนต้องช่วยกันสร้างความรักความสามัคคี แม้นจะเห็นต่าง ให้มากกว่าพยายามเอาชนะกัน การสร้างความเกลียดชัง และทำลายกัน

****เมื่อ’คนดีมีมากๆ’จะเกิดการบริหารประเทศที่ยึดเอาเหตุผลความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ยิ่งบวกกับ ‘ความรักความสามัคคีของทุกคนในประเทศ’  จะทำให้ประชาธิปไตยหรือการปกครองระบอบใดก็ตามที่ได้มาจากพื้นฐานนี้ถึงจะสร้างความสุข ความเจริญ ให้ส่วนรวมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน****