“หมอยง” เตือนเชื้อโควิดจะกระจายได้ดีในที่มีการตะโกนใช้เสียง สถานบันเทิง-ชุมนุมการเมือง เสี่ยงมาก ไม่มีอาการก็แพร่เชื้อได้

0

หลังจากที่หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ ได้โพสต์เตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ที่อาจจะเกิดขึ้นรอบสอง ด้วยปัจจัยหลายอย่าง

พร้อมระบุว่า “ในช่วง 4-5 เดือนแรกของการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แพทย์ส่วนใหญ่รวมทั้งองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าไวรัสโควิดติดต่อกันได้เพียง 2 ทาง คือทางละอองขนาดใหญ่ (droplets)จากการไอหรือจามรดกันในระยะ 1-2 เมตร และการสัมผัสทางมือ ส่วนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางละอองฝอย (aerosol) ในอากาศเชื่อว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้รับหัตถการจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่นดูดเสมหะ หรือใส่ท่อช่วยหายใจเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการรณรงค์เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และล้างมือก่อนเอามือมาแคะจมูกหรือขยี้ตาเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด

ทั้งนี้สอดคล้องกับคำเตือนของหมอธีระ เช่นกัน ที่หลังจากมีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดรอบสองสูงมาก เพราะมีการอยู่ใกล้ชิดกัน และบางครั้งก็ถอดหน้ากากอนามัยออก ถือว่ามีความเสี่ยงมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : หมอมนูญ เปิดผลการศึกษา เชื้อโควิดแพร่กระจายได้ไกลกว่า 2 เมตร ไม่สัมผัสก็ติดได้

ล่าสุดหมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า ” โควิด 19 การติดต่อหรือการแพร่กระจายโรค การแพร่กระจายโรคได้ดี จะเกิดในกลุ่มคนหมู่มาก ที่มีการใช้เสียงตะโกน พูดเสียงดัง เช่นใน กิจกรรมทางศาสนา สถานบันเทิง สนามกีฬา การชุมนุมทางการเมือง

เชื้อแพร่กระจายได้ดีในที่อับ ปกปิด อากาศถ่ายเทไม่ดี มากกว่าที่โล่งแจ้ง โรคแพร่กระจายได้ ตั้งแต่เริ่มก่อนมีอาการ หรือในผู้ไม่มีอาการ ก็สามารถแพร่กระจายโรคได้ การแพร่กระจายจะเข้าสู่เมืองใหญ่ก่อน แล้วค่อยกระจายไปสู่เมืองเล็ก และชนบท จากผู้ใหญ่ ไปสู่เด็ก ก่อน ในเด็กเล็กจะมีอาการน้อย แต่มีปริมาณไวรัสสูงบริเวณลำคอ มากกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่

การแพร่กระจายสู่เด็กด้วยกัน ในวัยเรียนเกิดได้ เด็กจะนำโรคกลับบ้านไปติดให้กับผู้ใหญ่อีกทีหนึ่ง เป็นการย้อนกลับ
ทุกคนทราบดีว่า ขณะนี้ภาวะสังคมกลับสู่ปกติ โอกาสแพร่กระจายโรคจึงมีมากกว่า ในการควบคุมโรคในระยะรอบแรก”