4 ขั้นตอน รับเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน

0

การประปาส่วนภูมิภาคประกาศชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้กำหนดให้เปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาได้ตามช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ LINE เพื่องดการเดินทางไปยังสาขาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ
2.ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
3.รอ SMS ตอบกลับ
4.รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มคืนเงินประกัน 5 พฤษภาคม ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ บัญชีธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส หากตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน ให้รอการติดต่อกลับจาก กปภ. สาขาที่ใช้บริการ