หมอพรทิพย์ เหน็บแรง ชวนคนไทยแผ่เมตตา ให้กลุ่มคนหลงผิด

0

อย่างที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเกดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน

ล่าสุดทางด้านของ แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว “Porntip Rojanasunan” โดยเป็นคติธรรม และเชิญชวนให้แผ่เมตตาให้คนที่สายตามืดบอด

ยามนี้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าผจญมาร จากการที่ได้ไปอินเดียมากว่ายี่สิบครั้ง ได้มีการฟังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลจากท่านเจ้าคุณและพระอาจารย์ทั้งหลาย ครั้งแรกที่ได้คติจากภาพนี้คือการมองว่าอุปสรรคเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกฝน พระพุทธองค์ทรงถูกสารพัดมารผจญแม้ในภพภูมิสุดท้ายที่จะเสด็จปรินิพพาน

คติที่สองที่ได้จากภาพนี้คือพระพุทธองค์ทรงใช้ความเมตตาเอาชนะมารทั้งหลาย โดยไม่ได้ทรงใช้อภินิหารใดๆ ความเมตตาของพระองค์มีพลังเพราะทรงทำความดีสะสมมานานหลายภพชาติ สิ่งที่ควรทบทวนตัวเราเองคือการทบทวนว่าได้สร้างความดีไว้อย่างไร โดยเฉพาะความดีต่อแผ่นดิน

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ผู้ปกครองแผ่นดินล้วนทรงสร้างคุณูปการให้มากมาย สิ่งที่กำลังเกิด คือความหลงผิด คือความมืดบอดแห่งใจ คือการจมปลักในกิเลสของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยก่อกรรมไว้ เราต่างหากที่ควรตั้งมั่นรักษาธรรม สร้างความดีโดยเฉพาะการทำดีเพื่อแผ่นดิน อย่ารอให้คนอื่นทำก่อน

อย่าตระหนกจนละวางการทำความดี ทำดีแล้วไม่ต้องรอให้ใครเห็นหรือชื่นชม ช่วยกันแผ่เมตตาให้กับคนเหล่านี้ที่ความมืดบอดได้ครอบใจเขาไว้ ความเมตตาจะสามารถขนะมารได้แน่นอน

ยามนี้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าผจญมาร จากการที่ได้ไปอินเดียมากว่ายี่สิบครั้ง…

Posted by Porntip Rojanasunan on Sunday, August 16, 2020