เดินเกมในสภา! พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนหนังสือประธานชวน ขอแก้รัฐธรรมนูญปี 2560

0

สมพงษ์ เพื่อไทยนำทีมฝ่ายค้าน ร่วมยื่นหนังสือจะขอแก้รัฐธรรมนูญปี 2560  ประธานชวนบอกต้องมีสมาชิกรับรอง 1ใน5

 

จากกรณีในการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอด ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา และมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ หนึ่งในนั้นคือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ล่าสุด บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นญัตติด่วน ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน

 

โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเสนอญัตติดังกล่าวว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องและมีปัญหาในการดำเนินงาน พรรคฝ่ายค้านจึงขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ

แก้ไขมาตรา 256  ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.  มาดำเนินการแก้ไข หรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังรับยื่นญัตติว่าจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติที่เสนอมาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อจำนวน 1 ใน 5 ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร คือจำนวน 98 คน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักการและเหตุผล ก่อนที่จะบรรจุในระเบียบวาระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับญัตติ  คือวันนี้ (17 ส.ค.)

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าร่าง พ.ร.บ. ประชามติ ที่คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (คชร.) เสนอมานั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง หากตรวจสอบแล้ว จะยื่นให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป