โหรฟองสนาน สุดเดือดนิสิตจุฬาฯ รุ่นหลังบิดเบือนที่ดินพระราชทาน-ล้อตราพระเกี้ยว

0

จากกรณีที่ รศ.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเผย ถึงนิสิตจุฬาฯกลุ่มหนึ่งได้เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก พระเกี้ยว เป็น ว่าวจุฬา พร้อมเชิดชูราษฏร โดยได้ประกาศความไม่ทนผ่านเฟซบุ๊ก

ขณะที่ ทางด้าน แม่หมอฟองสนาน หมอดูชื่อดังได้แชร์ข้อความพร้อมภาพดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “#จงรักภักดีสถาบัน เหยียบย่ำกันเกินเหตุ อาจถึงเวลารวมพลคนจุฬาฯ – ใครชวนแม่หมอจะไปด้วย Cr.ต่อตระกูล ยมนาค”

 

ทั้งนี้ เนื้อหาใจความในโพสต์ระบุว่า “นิสิตเก่าจุฬาฯสุดจะทนไหว ! เห็นคนรุ่นหลังสร้างตราใหม่และยกย่องคณะราษฎร ให้เป็นผู้มอบที่ดิน ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แทน ร.5 นิสิตจุฬาฯปัจจุบันกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า คณะจุฬาฯ ได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ จากพระเกี้ยว เป็น ว่าวจุฬาโดยมีข้อความล้อมรอบตราว่าวจุฬา ว่า:” ณ ที่นี้ คณะราษฎร ได้ยกให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ”

โดยอ้างประวัติศาสตร์ ความเป็นมาการก่อตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เขียนใหม่โดย สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ว่า… เดือนตุลาคม พ.ศ. 2482 รัฐบาลคณะราษฎรได้ผลักดันให้ออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่บริเวณตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จากถนนพระราม 1 ถึงถนนพระราม 4 เนื้อที่ 1,196 ไร่ 32 ตารางวา ให้เป็นทรัพย์สินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด…”

ที่มา : Fongsanan Chamornchan, ต่อตระกูล ยมนาค