หมอยง เผยวิธีใส่หน้ากาก face shieldที่ถูกต้อง

0

.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามการควบคุมการระบาด กับหน้ากากคลุมหน้า face shield ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่าโควิด 19 กับการควบคุมการระบาด กับหน้ากากคลุมหน้า face shield

เราได้บทเรียนจากจีน ในการควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่รณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เก็บตัวอยู่ในบ้าน ตัดขาดจากสังคม ไม่มีการรวมกลุ่มคน  เป็นกลุ่มก้อน กำหนดระยะห่างของบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างดี  และประกอบด้วย ลดการเคลื่อนที่ของคน เพราะโรคนี้เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน


การใส่หน้ากากอนามัย ในยามที่มีการระบาดแบบนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สำหรับ หน้ากากคลุมหน้า face shield เราจะให้บุคลากรทางการแพทย์ และจะต้องใส่ทั้งหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ N95 แว่นตา goggle เพื่อป้องกันการติดโรคให้สมบูรณ์ ในคนปกติ ที่มีข่าวออกมาให้ใส่หน้ากากคลุมหน้า face shield แทนการใส่หน้ากากอนามัย จึงไม่เป็นอันสมควร เพราะยังมีช่อง เข้าสู่จมูกและปาก และ หน้าตา

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

แต่ถ้าใครจะใส่หน้ากากอนามัย และคลุมด้วยหน้ากากคลุมหน้า face shield ในคนปกติก็ไม่ว่ากัน หน้ากากคลุมหน้าที่ใช้พลาสติกบางใสๆอ่อนไปอ่อนมา จะยิ่งลดความปลอดภัยลงอีก แต่ต้องไม่ลืมว่า จะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

จีนประสบความสำเร็จ ด้วยการกำหนดระยะห่างของบุคคล ไม่ให้ต่ำกว่า 2 เมตร  และลดการรวมบุคคลหมู่มาก  จนในที่สุด ผู้ป่วยในจีนสามารถลดลงและควบคุมได้ทั้งที่เป็นประเทศใหญ่โต และมีการระบาดอย่างกว้างขวาง เราควรเอาบทเรียนจากประเทศจีน ในการใส่หน้ากากอนามัย การกำหนดระยะห่างของบุคคล personal distancing ระยะห่างของสังคม social distancing  เก็บตัวอยู่ในบ้านลดการเคลื่อนไหวลดการติดต่อระหว่างคนสู่คน  ถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะสามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน