แรงงานตอบให้ชัดๆ!!! บริษัทลดค่าจ้างช่วงโรคระบาดนี้ได้หรือไม่-ลดได้เท่าไหร่-นานกี่วัน???

0

จากกรณีวันนี้(29มี.ค.63) ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาโพสต์ข้อความ โดยเป็นการตอบคำถามที่มีประชาชนได้สอบถามถึงการที่บริษัทจะลดค่าจ้างของลูกจ้างในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ว่า

 

# มีคนถามว่า กรณีบริษัทลดวันทำงานของลูกจ้าง และจะลดค่าจ้างของลูกจ้างลงตามส่วน บริษัทสามารถทำได้หรือไม่?

 

ตอบ ไม่ได้ครับ หากลูกจ้างไม่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าจ้างโดยให้วันทำงานเท่าเดิม หรือลดค่าจ้างโดยการลดวันทำงานลงตามส่วนก็ตาม เพราะการลดค่าจ้างถือเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้าง ที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง

 

การลดค่าจ้างของลูกจ้างจะทำได้ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอม โดยทำเป็นสัญญาระบุว่า ลูกจ้างยินดีลดค่าจ้างของตัวเองลงเท่าไหร่ แล้วให้ลูกจ้างเซ็นชื่อยินยอม ใครเซ็นก็มีผลบังคับเฉพาะกับคนนั้น

.

#มีคนถามว่า การลดค่าจ้างของลูกจ้าง ในกรณีลูกจ้างยินยอมนั้น จะลดได้สูงสุดเท่าไหร่ และนานแค่ไหน?

 

ตอบ ตามที่กล่าวมาก่อนนี้ว่า นายจ้างจะลดค่าจ้างของลูกจ้างได้ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอม โดยต้องทำเป็นสัญญา แล้วให้ลูกจ้างเซ็นชื่อยินยอม

 

แต่ไม่ใช่ลดได้ตามอำเภอใจของนายจ้างนะครับ

นั่นคือลดได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของพื้นที่นั้นๆ นะครับ

ส่วนจะนานแค่ไหน แล้วแต่นายจ้างและลูกจ้างเห็นชอบ