กระทรวงสาธารณสุข เตือนระวังสิ่งของที่ควร งดใช้ร่วมกัน

0

ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะนี้ การใส่หน้ากาอนามัย หรือ การหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เจล ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากมือของเราไปสัมผัสกับเชื้อโรค แล้วนำมาสัมผัสบนใบหน้า จมูก ปาก อาจจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ขณะเดียวกันควรงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  และหมั่นรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น  แว่นตา หูฟัง หมวกกันน็อค แก้วน้ำ มือถือ และสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่ากาย

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

พร้อมทั้งนี่ควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาด อย่างไรก็หากมีความจำเป็นจะต้องไปในพื้นที่เสี่ยง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นทำความสะอาดมือตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น