หมอยงตอบคำถามไขข้อสงสัย โควิด-19 สามารถติดต่อทางอาหารได

0

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า

โควิด 19 ติดต่อทางอาหารได้หรือไม่ Coronavirus รวมทั้งเชื้อ โควิด 19 สามารถติดต่อได้ โดย เชื้อมาสัมผัสที่ เยื่อบุปาก คอ จมูก ตา การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีเชื้อปนเปื้อน สามารถติดต่อโรคได้

แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า อาหารนำเข้า ในจีน เป็นต้นเหตุของการระบาด ถึงแม้ว่าจะพบเชื้อในกุ้งแช่แข็ง ส่งจาก ประเทศเอกวาดอร์ ที่ต้าเหลียน การพบเชื้อโควิดในเขียงปลาแซลมอน ที่ปักกิ่ง การระบาดในนิวซีแลนด์ ที่มีผู้หนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานเกี่ยวกับอาหารเย็น เป็นเพียงหลักฐานทางอ้อมว่าการพบเชื้อในอาหาร

นอกจากนี้ยังมีการพบเชื้อ โควิด 19 ในปีกไก่แช่แข็งที่ส่งมาจากบราซิล ที่เซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งทำให้มีการเตือนและระมัดระวังการแพร่ระบาดจากอาหารแช่แข็ง

เชื้อ โควิด 19 สามารถอยู่ในอาหารแช่แข็งได้เป็นเวลาหลายเดือน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่า การระบาดแต่ละแห่ง ติดมาจากอาหาร นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็ควรจะระมัดระวังอย่างยิ่ง

ที่จริงก็อยากจะเห็นพันธุกรรมของไวรัส ที่ระบาดที่ปักกิ่ง และ ต้าเหลียน เป็นอย่างไร คล้ายกับพันธุกรรมจากแหล่งใด เหมือนพันธุกรรมที่พบในอาหารแช่แข็งหรือไม่ ยังไม่เห็นการยืนยันอย่างเป็นทางการ

สายพันธุ์ที่ระบาดใหม่ในนิวซีแลนด์จากผู้ป่วย พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ระบาดในออสเตรเลียและอังกฤษ ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด หรือ ชัดเจนโยงไปถึงโรงงานอาหารแช่แข็งในนิวซีแลนด์

ความปลอดภัยของอาหาร จึงจำเป็น จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโรค RNA ของไวรัส สามารถตรวจได้ มีความไวสูงมาก เพื่อเป็นการป้องกัน และได้ตระหนักถึง ความสะอาด และการปนเปื้อนที่อาจจะมากับอาหารได้

เชื้อ โควิด 19 มีความคงทนอยู่ได้นานที่อากาศเย็น และถ้าแช่แข็งก็จะยิ่งอยู่นานเป็นหลายเดือน ดังนั้นในทางปฏิบัติ ควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาด ความร้อนฆ่าเชื้อโรคได้แน่นอน ควรล้างมือ เมื่อจับต้องผลิตภัณฑ์อาหารดิบ เนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง ดูแลเคร่งครัดกับสุขอนามัย ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศก็ตาม