พรรคการเมืองขี้ข้า!?! เพื่อไทย ประกาศออกตัว ส่ง ส.ส. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยให้ “ม็อบเยาวชน”

0

“เพื่อไทย”เอาแล้ว จัดลูกพรรคช่วยดูแลทุกม็อบ หากถูกจับพร้อมประกันตัว

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง คนที่หนึ่ง และคณะ แถลงข่าวว่า คณะ กมธ.การปกครอง ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ส.ส.แต่ละเขตที่สังกัดพรรคเพื่อไทย จำนวน 32 คน โดยมี นายสมคิด เชื้อคง เป็นประธานคณะทำงาน  สืบเนื่องจากในปัจจุบัน เกิดสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมและประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุม และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดกรณีมีการสร้างสถานการณ์ของบุคคลในลักษณะประสงค์ร้ายต่อการชุมนุม

ซึ่งหากมีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาในจังหวัดใด ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะมอบหมายให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้น ๆ ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง เพื่อดูแลให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมชุมนุม ทั้งนี้ ได้ขอให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อใช้ประกอบการขอประกันตัวผู้ร่วมชุมนุมได้ทันที หากถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว