การบินไทยเผยข้อมูล ครึ่งปีแรก เจ๊ง 2.8 หมื่นล้าน ดันหนี้สะสมพุ่งทะยาน 3.3 แสนล้าน

0

จากกรณีที่มีรายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในระหว่างที่บริษัทเข้าสู่ขั้นตอนการขอฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง บริษัทได้เร่งปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยดำเนินโครงการ Together We Can ด้วยการปรับลดเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานแบบภาคสมัครใจ การลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน รวมทั้งออกมาตรการ Work from Home หรือการทำงานที่บ้าน เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน แต่บริษัทยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายรายการสำคัญคือเงินบำเหน็จที่ไม่สมารถปรับลดได้ เนื่องจากเป็นสิทธิ์ตามสิทธิของสภาพการจ้างเดิมของพนักงาน แม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะเปลี่ยนมาเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจ่ายคืนให้แก่พนักงาน เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทการบินไทยมีพนักงานที่อยู่ในระบบกองทุนบำเหน็จ รวมทั้งสิ้น 1,642 คน เบื้องต้นได้มีการประเมินวงเงินบำเหน็จรวมภาษีที่บริษัทมีภาระจะต้องจ่ายคืนให้พนักงานเกษียณอายุ 60 ปี ของบริษัท ในช่วง 13 ปี คือ ระหว่างปี 2563-2575 คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,477 ล้านบาท โดยมีภาระต้องแบ่งจ่ายเงินบำเหน็จตามปีเรื่อย ๆ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดข้อมูลการบินไทยแบกภาระจ่ายบำเหน็จ 5.4 พันล้าน นาน 13 ปี เร็ว ๆ นี้ต้องควักเนื้ออีก 400 ล้านมอบพนักงานเกษียณ

ล่าสุดบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้แจ้งผลประกอบการช่วง 6 เดือนแรกของปี 63 (มกราคม-มิถุนายน) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 28,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 62 ที่มีผลขาดทุน 6,438 บาท

โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 63 บริษัท ขาดทุน 22,676 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 10.39 บาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 62 มีกำไร 445 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท

ส่วนไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 63 บริษัทขาดทุน 5,339 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 2.45 บาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 62 ขาดทุน 6,883 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 3.15 บาท

 

ทั้งนี้การระบาดของ Covid-19 เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากบริษัทต้องหยุดการทำการบิน โดยพบว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 อัตราการบรรทุกผู้โดยสารลดลงเหลือ 70% ส่วนไตรมาสที่ 2 อัตราบรรทุกผู้โดยสารลดลงเหลือ 10.3 % ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาพรวม

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวม 314,044 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 332,199 ล้านบาท โดยมีจำนวนหนี้สินเพิ่มขึ้นจากทั้งปี 62 ซึ่งอยู่ที่ 243,042 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 89,157 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36% และส่วนของผู้ถือหุ้น -18,155 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การบินไทยได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 ปัจจุบันบริษัทอยู่ภายใต้สภาวะบังคับชั่วคราว โดยศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 ส.ค. 63 นี้