มธ.ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น กรณี ม็อบธรรมศาสตร์จาบจ้วงสถาบันฯ

0

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนพิเศษ จนได้ข้อสรุปแล้วด้วยกันทั้งสิ้น 4 ข้อ โดยจะให้มีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด

จากกรณีที่ได้มีการชุมนุมของกลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่ได้จัดปราศัยขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นการปราศรัยที่เรียกได้ว่าเข้าข่ายจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันชาติ ขัดต่อ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

ล่าสุดในวันที่ 13 ส.ค.63 ทางด้านของ “นายนรนิติ เศรษฐบุตร” นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานในการหารือเร่งด่วน โดยได้มีมติแล้วดังต่อไปนี้

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาตรีได้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1.มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

3. คณะผู้บริหามหาวิทยลัยขอรับไปดำเนิการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน
เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป

4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี