ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงิน 5,000 แบบละเอียด

0

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลักของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารชั้นนำ ทั้งนี้เอกสาร และหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์มีดังนี้

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000

 • -ชื่อ – สกุล ผู้ขอรับสิทธิ
 • -วันเดือนปีเกิด
 • -หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • -รหัสหลังบัตรประชาชน XX0-0000000-00
 • -รายได้ต่อเดือน
 • -ข้อมูลบุคคลใกล้ชิดเพื่อยืนยัน
 • -ช่องทางการรับเงิน

ข้อมูลอาชีพ และยืนยันผล

 • – อาชีพ/ตำแหน่ง
 • – ระยะเวลาการทำงาน

เลือกผลกระทบจากโควิด COVID-19 ของคุณ

 • – ธุรกินถูกปิดชั่วคราว
 • – ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
 • – รายได้ลดลง
 • – อื่นๆ

และทำการเลือกการทำงานแบบมีนายจ้าง หรือไม่มีนายจ้าง รวมถึงมีกลุ่มอาชีพอิสระ อาทิ คนขับแท็กซี่ ที่ต้องระบุเลขประกอบใบอนุญาตขับขี่ จากนั้นให้ยืนยันข้อมูล และใส่อักษรตามภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันรหัส OTP